Nawigacja

Aktualności

Wykład dr. Mariusza Krzysztofińskiego „Komuniści wobec Niepodległości Polski 1918-1939” – Rzeszów, 6 listopada 2017

6 listopada br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w Sali Kolumnowej o godz. 9:30 odbędzie się Konferencja pt. „Polityczne, społeczne i prawne dziedzictwo początków II Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1922)”.

W konferencji weźmie udział dr Mariusz Krzysztofiński z rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i przedstawi wykład pt. „Komuniści wobec Niepodległości Polski 1918-1939”

                                        Program konferencji:

09:30 – 10:00             Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10             Rozpoczęcie konferencji – Wojewoda Podkarpacki, Pani Ewa Leniart

10:10 – 10:30             System rządów w Polsce w latach 1918-1922 (prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa)

10:30 – 10:50             Uprawnienia Naczelnika Państwa (dr Ewa Leniart, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Rzeszowski)

10:50 – 11:10             Relacje Państwo-Kościół u początków II Rzeczypospolitej (ks. dr Marek Story, Wicekanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa)

11:10 – 11:30             Komuniści wobec Niepodległości Polski 1918-1939 (dr Mariusz Krzysztofiński, IPN w Rzeszowie)

11:30 – 11:40             Przerwa kawowa

11:40 – 12:00             Prokuratura, sądownictwo i system penitencjarny w początkach II RP (prof. nadzw. dr hab. Czesław P. Kłak, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości,   WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa)

12:00 – 12:20             Prawo wyborcze i odpowiedzialność karna za przestępstwa wyborcze u początków II RP (SSR dr Marcin Dudzik, Komisarz Wyborczy w Rzeszowie, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa)

12:20 – 12:40             Początki prawa pracy w II RP (SSR dr Beata Bury, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa)

12:40 – 13:00             Budowanie Niepodległej – zaborowe dziedzictwo, wyzwania, ludzie (prof. Włodzimierz Suleja)

Fot. PUW w Rzeszowie

 

do góry