Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w Drugiej Rzeczpospolitej. Stan badań, perspektywy badawcze” z udziałem koordynatora projektu badawczego dr. Mariusza Krzysztofińskiego – Kraków, 7- 8 listopada 2017

W ramach Centralnego Projektu Badawczego „Komuniści w II Rzeczypospolitej” Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie organizują w dniach 7-8 listopada 2017 r. konferencje naukową „Ruch komunistyczny w Drugiej Rzeczpospolitej. Stan badań, perspektywy badawcze” rozpoczynając tym samym cykl konferencji ukazujących m.in. miejsce ugrupowań komunistycznych na przedwojennej mapie politycznej Polski, zależność od Związku Sowieckiego, zagrożenia dla integralności i bezpieczeństwa państwa, metody działania i pozyskiwania zwolenników.

Niniejsza konferencja otwierając ten cykl ma na celu podsumowanie dorobku dotychczasowej historiografii, ocenę istniejącego stanu badań i wskazanie najistotniejszych problemów dotyczących funkcjonowania ugrupowań komunistycznych w II RP.

Koordynatorem CPB IPN „Komuniści w II Rzeczypospolitej” jest pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie dr Mariusz Krzysztofiński, który podczas wspomnianej konferencji wygłosi referat pt. „Funkcjonowanie wydziałów wojskowych KPRP/KPP, KPZU i KPZB oraz ich zwalczanie przez kontrwywiad wojskowy”.

do góry