Nawigacja

Aktualności

Uczczono pamięć bohaterów wojny polsko-bolszewickiej – Zadwórze, 19-20 sierpnia 2017

W dniach 19-20 sierpnia 2017 r. uczczono pamięć poległych o wolność niepodległej Ojczyzny. Uroczystości rozpoczęły się jak co roku na Cmentarzu Orląt Lwowskich we Lwowie Apelem Poległych i złożeniem kwiatów i wieńców, potem odprawiona została Msza św. w Zadwórzu.
Zadwórze - Polskie Termopile - jeden z najbardziej dramatycznych i krwawych epizodów walk o Lwów w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Miejsce to stało się symbolem bohaterskiej walki młodzieży lwowskiej. Batalion kpt. Bolesława Zajączkowskiego złożył wielką ofiarę krwi, lecz sama walka umożliwiła innym oddziałom polskim wycofanie się i zajęcie pozycji obronnych pod Lwowem oraz powstrzymała nawałę konnicy Budionnego. Ciała pięciu oficerów walczących pod Zadwórzem, które udało się zidentyfikować, pochowano na cmentarzu Orląt we Lwowie. Pozostali bohaterowie zadwórzanskiej bitwy spoczęli na miejscu swej męczeńskiej śmierci, na żołnierskim cmentarzu w pobliżu usypanego na ich cześć kurhanu z krzyżem.
Od prawie 20 lat w rocznicę bitwy odprawiana jest tutaj Msza św. i składane kwiaty. Kurhan i groby żołnierzy zostały odnowione, przyjeżdżają tutaj na uroczystości m. in. Strzelcy z całego Podkarpacia oraz ze Lwowa, wszyscy którym bliskie są dzieje tych ziem. W dniu 19 sierpnia 2017 r. tradycyjnie pod kurhanem odprawiona została Msza św. koncelebrowana z udziałem księży grekokatolickich i ks. prałata Stanisława Czenczka za poległych żołnierzy, modlono się za bohaterów zadwórzańskich i o pokój, oraz złożone wieńce i kwiaty. 
Wśród przybyłych obecni byli m. in. szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, parlamentarzyści - m. in. Wojciech Buczak, wicewojewoda Piotr Pilch, przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we Lwowie
z Konsulem Generalnym Rafałem Wolskim. Przedstawiciele władz samorządowych Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie - dr Jacek Magdoń i Janusz Kujawa. W imieniu Przewodniczącego Sejmiku Izabela Fac - kierownik Kancelarii Sejmiku, wnuk kapitana B. Zajączkowskiego, Maria Mirecka -Loryś - członek honorowy Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów, której brat walczył pod Zadwórzem i jako jeden z dziewięciu żołnierzy szczęśliwie ocalał i przeżył bitwę, Polacy ze Lwowa i okolic, przedstawiciele wielu środowisk związanych z Kresami, dowództwo "Strzelca" oraz liczna młodzież strzelecka z Rzeszowa, Kolbuszowej, Leżajska, Lwowa, uczestnicy V Zadwórzańskiego Rajdu Rowerowego, którzy w przeddzień uroczystości wyruszyli spod Pomnika Orląt Przemyskich do Lwowa i dalej do Zadwórza.

 

do góry