Nawigacja

Aktualności

„Z Kraczkowej do Kielc” - pamięci księdza Henryka Peszko – Kraczkowa, 20 czerwca 2017

Wieczór poświęcony niezwykłej osobie z Podkarpacia

20 czerwca 2017 r. w Kraczkowej odbyły się uroczystości poświęcone pamięci księdza Henryka Peszko „Z Kraczkowej do Kielc”

         Program:

  • godz. 17.00 Msza św. dziękczynna w kościele parafialnym w Kraczkowej za życie i działalność ks. Henryka Peszko w 80. rocznicę święceń kapłańskich, koncelebrowana przez księży rodaków. Homilię wygłosi ks. Michał Drabicki, oprawa muzyczna Chór „Nicolaus”
  • godz. 18.20 Sesja naukowa w Domu Ludowym im. ks. Walentego Mazurka w Kraczkowej „Życie i działalność księdza Henryka Peszko (1910-1988) - kapelana Armii Krajowej i kanclerza Kieleckiej Kurii Diecezjalnej”, którą poprowadzi dr Mariusz Krzysztofiński z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie
  • wykład prof. dr hab. Grzegorz Ostasz - Prorektor Politechniki Rzeszowskiej „Kościół rzymsko-katolicki w antykomunistycznej działalności niepodległościowej
  • wykład ks. dr Tomasz Gocel - wykładowca WSD i Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Kielcach „Pamiątki i wspomnienia w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Kielcach”
  • wykład Karolina Święcich - doktorantka Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Formacja duchowa i działalność duszpasterska ks. Henryka Peszko w świetle jego wspomnień z lat 1910-1946”
  • wykład dr hab. Ryszard Gryz - Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Ks. Henryk Peszko. Sprawy i ludzie na tle jednego mojego życia. Wspomnienia kieleckiego duchownego z lat 1910-1946”

Podczas spotkania zaprezentowano znane i niepublikowane dotąd wspomnienia ks. Henryka Peszko, oraz relacje, wspomnienia i wypowiedzi zaproszonych gości. 

Uroczystości towarzyszy wystawa, przygotowana przez rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939–1944/45”, która przybliża historię polskiej konspiracji cywilnej i wojskowej w czasie II wojny światowej. Ekspozycja wprowadza w strukturę terytorialną i organizacyjną Polskiego Państwa Podziemnego na Rzeszowszczyźnie. Przedstawione zostały formy i metody walki z okupantem, m.in. akcje sabotażowe i dywersyjne, wywiad i kontrwywiad oraz zagadnienia łączności, aprowizacji i aktywności informacyjno-propagandowej. Omówiono konspiracyjną działalność głównych partii politycznych i delegatów rządu emigracyjnego. Przedstawiono rolę podziemnego sądownictwa, tajnego nauczania i przykłady pomocy niesionej ludności żydowskiej. Przywołano także sylwetki osób zaangażowanych w konspirację: dowódców, żołnierzy, łączniczek, kurierów i kapelanów – którzy po wojnie przez wiele lat byli we własnym kraju traktowani jak obywatele drugiej kategorii.
Wystawa ukazuje również przygotowania, przebieg i skutki akcji „Burza” na terenie Podokręgu AK Rzeszów oraz sytuację na Rzeszowszczyźnie po wkroczeniu Armii Czerwonej, w tym sowieckie represje wobec żołnierzy podziemia. 
Będzie ona prezentowana w dniach 9 czerwca - 10 sierpnia 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Kraczkowej.

Patronat honorowy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Historii Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Adam Krzysztoń - Starosta Łańcucki.

do góry