Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 r. " – Rzeszów, 22 lutego – 24 marca 2017

Spotkanie z pamięcią o „Żołnierzach Wyklętych" w Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie.

Wystawa „Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 rok" jest prezentowana w siedzibie Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, przy ul. Księdza Józefa Jałowego 1 w dniach od 22 lutego do 24 marca 2017 r. Uczniowie tej szkoły ze szczególnym zainteresowaniem poznają losy żołnierzy podziemia niepodległościowego z lat 1944-1963. Instytut Pamięci Narodowej z troską stara się popularyzować przez wiele lat przemilczany temat „Żołnierzy Wyklętych", ich ofiarną walkę, jaką ponieśli żołnierze w walce z sowietyzacją naszego kraju. 

Ekspozycja przygotowana przez rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej ma przypomnieć żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego, których reżim komunistyczny pozbawił nie tylko życia, ale i dobrego imienia. Na ekspozycji prezentowane są materiały dotyczące – powstałego na bazie Armii Krajowej po jej rozwiązaniu – Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN), a także Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz innych oddziałów konspiracji niepodległościowej. W sposób szczególny wyeksponowany został udział rzeszowian w strukturach IV Zarządu Głównego WiN; ukazano też sylwetki działaczy Okręgu WiN Rzeszów oraz działaczy terenowych Zrzeszenia. W części poświęconej NZW zaprezentowane zostały po raz pierwszy zdjęcia oddziałów Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”, Adama Kusza „Garbatego”, Stanisława Pelczara „Majki”. Ewenementem jest seria fotografii przedstawiających aresztowanie w lutym 1959 r. jednego z ostatnich żołnierzy oddziału „Wołyniaka” – Michała Krupy „Wierzby”.

Główne obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" w Rzeszowie odbędą się 1 marca 2017 r., rozpoczną się Mszą świętą w Kościele pw. Św. Wojciecha i Św. Stanisława, a uroczystości wojewódzkie odbędą się pod pomnikiem płk. Łukasza Cieplińskiego i jego towarzyszy z IV Zarządu WiN. Wystawa ta jest jednym z przedsięwzięć jakie Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie przygotował jako wyraz pamięci o podziemiu niepodległościowym. 

 

do góry