Nawigacja

Aktualności

Nagroda im. Józefa Ślisza – Rzeszów, 11 marca 2017

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ustanowił Nagrodę im. Józefa Ślisza - przywódcy z podkarpackiej wsi, wicemarszałka Senatu I i II Kadencji

Jak co roku w rocznicę śmierci wicemarszałka Józefa Śliszaw Jasionce k. Rzeszowa odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona wspólnej polityce rolnej w krajach Europy Środkowowschodniej . Podczas tego spotkania po raz pierwszy została przyznana przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej nagroda im. Józefa Ślisza, człowieka, który łączył patriotyzm i przywiązanie do ziemi ojczystej z waklą o wolną Polskę. Należał do tych, którzy nie spoczęli po zwycięstwie, lecz z pełną energią przystąpili do budowy nowej demokratycznej Polski. Nagrodę przyznano Stowarzyszeniu „Dom Wschodni–Domus Orientalis” jako wyraz uznania za zaangażowanie w propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych oraz szerzenie wartości chrześcijańskich. Wręczył ją członek Collegium Nagrody prezes PiS Jarosław Kaczyński na ręce ks. Przemysława Szewczyka.  

Józef Ślisz urodził się 20 marca 1934 roku w Łukawcu koło Rzeszowa. Po ukończeniu szkoły średniej przez całe życie prowadził kilkunastohektarowe gospodarstwo rolne w Łące. W 1981 roku był współorganizatorem strajków chłopskich w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych. Strajkujący domagali się wówczas m.in. rejestracji związku zawodowego rolników, zrównania w prawach rolników indywidualnych z sektorami spółdzielczym i państwowym. W lutym 1981 roku był jednym z sygnatariuszy porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, które były efektem ponad półtoramiesięcznych strajków rolników w południowo-wschodniej Polsce. W okresie stanu wojennego Ślisz jako przywódca chłopski był wielokrotnie zatrzymywany. Od 1987 roku kierował podziemnymi strukturami NSZZ "S" Rolników Indywidualnych. W grudniu 1988 roku został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Jako reprezentant rolników brał udział w obradach Okrągłego Stołu. W grudniu 1989 roku przegrał wybory z Gabrielem Janowskim o przewodnictwo w NSZZ "S" RI. Na przełomie 1989-1990 tworzył Polskie Stronnictwo Ludowe "Solidarność", które w 1992 roku przekształcił w Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie. Kierowane przez niego SChL w 1997 roku weszło w skład Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Po 1989 roku przez dwie kadencje pełnił funkcję wicemarszałka Senatu. Zmarł 6 marca 2001 r.

Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian politycznych w Polsce” oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

 

do góry