Nawigacja

Książki – Rzeszów

W służbie państwu i społeczeństwu. Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu (1919–2019)

  • okładka W służbie państwu i społeczeństwu

W służbie państwu i społeczeństwu. Z dziejów formacji policyjnych na Podkarpaciu (1919–2019), red. Mariusz Skiba, Piotr Szopa, Rzeszów–Warszawa 2019, 352 s., ISBN: 978-83-8098-815-6

W 2019 r. upłynęło 100 lat od przyjęcia przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o Policji Państwowej. W roku 2020 mija 30 lat działalności polskiej policji, powołanej na nowo po odzyskaniu przez Polskę suwerenności. Obie te rocznice dały asumpt do przygotowania kilkunastu artykułów, których autorzy, reprezentujący różne środowiska, przybliżają współczesnym Czytelnikom historię i zadania formacji policyjnych na Podkarpaciu od czasów ich tworzenia u progu Niepodległości w 1918 r. Tematyka policyjna jest trudna, gdyż obrosła mitami, obejmującymi zarówno jej chlubne karty, jak i wynaturzenia charakterystyczne dla systemu komunistycznego. Wśród tych pierwszych dominuje działalność konspiracyjna oraz martyrologia funkcjonariuszy podczas II wojny światowej, natomiast lata 1944–1990 to okres, gdy formacje milicyjne budziły uzasadniony lęk i niechęć wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Publikacja, uzupełniona licznymi aneksami, przedstawia także niektóre aspekty funkcjonowania policji po roku 1990.

 

Gdzie kupić publikacje:

Rzeszów

do góry