Nawigacja

Książki – Rzeszów

Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939

  • Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939
    Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939

Politycy i pisarze emigracji polskie po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn 8–9 grudnia 2012 r., red. Dobrosława Platt, Rzeszów–Londyn 2016, 304 s., ISBN 978-83-8098-084-6 

Książka jest pokłosiem londyńskiej sesji naukowej „Politycy i pisarze emigracji polskiej po 1939 r.”, będącej ukoronowaniem jubileuszu 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, współorganizowanej przez rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Bibliotekę Polską w 2012 r. W czternastu artykułach przedstawiono działalność pisarzy (czy szerzej ludzi kultury) i polityków emigracyjnych.

Jak zaznaczył w swojej recenzji prof. dr hab. Kazimierz Ożóg: „Przedstawiana książka to swoista panorama dziejów narodu i polskości (kultury, ideologii, literatury, rozumienia patriotyzmu) mniej więcej od początku XX w. aż po lata siedemdziesiąte, kiedy uczestnicy tej emigracji, główni bohaterowie zdarzeń, kończą aktywne życie. Kapitalna to dla historyków, badaczy kultury, literatów optyka śledzenia losów narodu”.

SPIS TREŚCI

Dobrosława Platt, Jubileusz 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie. Wstęp

Dobrosława Platt, Biblioteka Polska w Londynie. 1942–2012

Politycy

Andrzej Nowak, O sukcesie emigracji „drugiego pokolenia”: refleksje i pytania na marginesie biografii Piotra Wandycza i Leopolda Łabędzia

Krzysztof A. Tochman, Pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki (1897–1984). W sieci bezpieki PRL

Andrzej Suchcitz, Polityczna działalność gen. Podhorskiego na emigracji 1950–1960

Paweł Chojnacki, „Żyłem z wami, myliłem się i łudziłem z wami. Nigdy mi kto szlachetny nie był obojętny...”. O Adamie Pragierze, pisarzu i polityku

Krzysztof Kaczmarski, Bielecki kontra Sikorski. Stronnictwo Narodowe na wychodźstwie wobec rządu gen. Władysława Sikorskiego (1939–1943)

Krzysztof Bobiński, Józefa Retingera przygoda z Europą

Pisarze

Anna Nasiłowska, Stefania Zahorska – projekt kultury

Nina Taylor-Terlecka, Józefa Wittlina dziennik z czasu ucieczki

Beata Dorosz, Nieznane utwory nowojorskich skamandrytów – z listów Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego

Maja Elżbieta Cybulska, Iwaniuk – poeta dwoisty

Justyna Chłap-Nowakowa, Xawery Glinka (1890–1957). Kartograf świata utraconego

Violetta Wejs-Milewska, „...pewne rzeczy muszą być powiedziane, nawet z obniżeniem lotów”. Kazimierz Wierzyński poza anteną Wolnej Europy 

Wanda K. Roman, Poezja i walka w życiu Józefa Bujnowskiego

Biogramy autorów

Indeks osób

 

Gdzie kupić publikacje:

Rzeszów

do góry