Nawigacja

Książki – Rzeszów

Od ostatnich Leśnych do „Solidarności”. Z dziejów opozycji politycznej i oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej (1956–1989)

  • Od ostatnich Leśnych do „Solidarności”. Z dziejów opozycji politycznej i oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej (1956–1989)
    Od ostatnich Leśnych do „Solidarności”. Z dziejów opozycji politycznej i oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej (1956–1989)

Od ostatnich Leśnych do „Solidarności". Z dziejów opozycji politycznej i oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej (1956–1989), red. Małgorzata Gliwa i Mariusz Krzysztofiński, Rzeszów 2014, 424 s. + 40 s. wkł. zdj.

Prezentowana publikacja zawiera większość referatów wygłoszonych podczas konferencji, zorganizowanej w dniach 17–18 czerwca 2010 r. przez rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, NSZZ „Solidarność" Region Rzeszowski i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Zaproszeni do debaty historycy skupili się na działaniach opozycji politycznej oraz różnych przejawach oporu społecznego na terenie Polski południowo-wschodniej w latach 1956–1989. Kilka artykułów ma charakter syntetyczny, podsumowujący dotychczasowy stan badań, inne dotykają tematów, które nie były dotąd przedmiotem zainteresowań czy głębszych analiz historyków. Z pewnością przedstawiony w tych tekstach obraz oporu społecznego nie jest pełny, jednak sięgnięcie, obok dokumentów wytworzonych przez aparat bezpieczeństwa, do wciąż jeszcze niewykorzystanych w stopniu dostatecznym innych źródeł, pochodzących z archiwum i zbiorów prywatnych, umożliwiło niejednokrotnie przedstawienie badanych tematów w sposób bardziej precyzyjny i opisanie niektórych zjawisk z szerszej perspektywy.

Centralny projekt badawczy IPN „Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia Solidarności"

 

Gdzie kupić publikacje:

Rzeszów

do góry