Nawigacja

Książki – Rzeszów

Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945). Leksykon

  • Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945)
    Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945)

Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945). Leksykon, wstęp, oprac. i red. nauk. Dariusz Iwaneczko, Rzeszów–Warszawa 2022, 248 s. + mapy, ISBN 978-83-8229-623-5 

Leksykon jawi się pionierskim opracowaniem naukowym. Nie tylko ukazuje skalę sowieckich represji w Polsce, proces masowych aresztowań i wywózek żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, losy tysięcy Polaków w powojennej rzeczywistości, ale także proces sowietyzacji naszego państwa. Leksykon uzupełnił w znacznym stopniu polską bibliografię naukową (z recenzji dr. hab. D. Roguta). 

 

Gdzie kupić publikacje:

Rzeszów

do góry