Nawigacja

Komiksy

Komiks w PRL, PRL w komiksie

Marcin Krzanicki, Komiks w PRL, PRL w komiksie, Rzeszów 2011, 173 s.

Album jest próbą określenia miejsca i roli komiksu w Polsce Ludowej. O ile do komiksu okresu stalinowskiego można przypiąć łatkę służalczości wobec systemu, o tyle do późniejszych wydawnictw zastosowanie jej byłoby daleko idącym uproszczeniem. Nie można zaprzeczyć temu, że aby publikować, trzeba było się wpisać w ramy wyznaczone przez system i jego mocodawców – określone konwencje, kalki, dydaktyzm itd. Z drugiej strony nie można zaprzeczyć i temu, że w gazetach pokazywano komiksy będące wyłącznie historiami obrazkowymi mającymi zabawić czy rozśmieszyć czytelnika. Komiks PRL-u był specyficznym i ciekawym zjawiskiem, stając się jednocześnie częścią historii tego okresu.

SPIS TREŚCI

Dlaczego i po co?

Z teraźniejszością i historią w tle

Budowa systemu

Wróg

Superbohater

Rzeczywistość

Popkultura

Reklama

Zacięcie historyczne

Bez koncesji

Pokomiksowie

do góry