Nawigacja

Komiksy

Wbrew nadziei. Opowieść o Łukaszu Cieplińskim ps. „Pług”

Wbrew nadziei. Opowieść o Łukaszu Cieplińskim ps. „Pług", scenariusz – Wojciech Birek, rysunki – Grzegorz Pudłowski, konsultacja historyczna – dr Zbigniew K. Wójcik, Bogusław Kleszczyński, Mirosław Surdej, Rzeszów 2007

Pierwszy komiks historyczny wydany przez Instytut Pamięci Narodowej. Powstał w rzeszowskim oddziale IPN-u i jest wynikiem współpracy pracowników oddziału, którzy czuwali nad stroną merytoryczną, oraz Wojciecha Birka – autora scenariusza komiksu i Grzegorza Pudłowskiego, który wykonał rysunki. W komiksie zamieszczone zostały ponadto krótkie biogramy najważniejszych postaci w nim występujących oraz wykaz skrótów użytych w scenariuszu.

Łukasz Ciepliński, ps. „Antek", „Apk", „Bogdan", „Ostrowski", „Pług", „Zygmunt" – ur. 26 XI 1913 w Kwilczu, oficer WP, dowódca kompanii ppanc. w kampanii wrześniowej 1939 r., odznaczony Virtuti Militari na polu walki podczas bitwy nad Bzurą. Inspektor Inspektoratu Rejonowego ZWZ-AK Rzeszów w latach 1941–1945, szef sztabu Okręgu Krakowskiego „Nie" oraz DSZ w 1945 r. Od września 1945 do stycznia 1946 r. kierownik Okręgu WiN Kraków, a następnie prezes Obszaru Południowego WiN. Od stycznia 1947 r. prezes IV Zarządu Głównego WiN. Aresztowany 28 XI 1947 r. w Zabrzu, po ciężkim śledztwie został skazany 14 X 1950 r. w procesie IV Zarządu Głównego WiN na karę śmierci i zamordowany 1 III 1951 r. w wiezieniu mokotowskim w Warszawie.

do góry