Nawigacja

Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych w Rzeszowie

Centralne Projekty Badawcze

 • Polska emigracja polityczna 1939-1990 – dr hab. Krzysztof Kaczmarski, dr Krzysztof Tochman
 • Ziemie polskie pod okupacją 1939-1945 – Tomasz Bereza, dr Marcin Bukała, Piotr Chmielowiec, dr Mirosław Surdej
 • Opozycja i opór społeczny w PRL 1956-1989 – dr Marcin Bukała, Artur Brożyniak, Małgorzata Gliwa
 • Województwa wschodnie II Rzeczypospolitej – Artur Brożyniak
 • Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1989 – Piotr Chmielowiec
 • Komuniści w II Rzeczypospolitej – dr Mariusz Krzysztofiński (koordynator projektu)
 • Stosunki polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej – dr hab. Elżbieta Rączy
 • Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944-1956 – dr Mirosław Surdej
 • Wojsko Polskie w strukturach państwa w XX wieku – dr Krzysztof Tochman
 • Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989 – dr Bogusław Wójcik

Oddziałowe Projekty Badawcze

 • Represje wobec Kościołów Katolickich Metropolii Lwowskich w latach 1939-1950 – Małgorzata Gliwa, dr Mariusz Krzysztofiński
 • Osobowy wykaz ofiar konfliktu ukraińsko-polskiego 1939-1948 – Tomasz Bereza
do góry