Nawigacja

Konferencje naukowe

Konferencja naukowa "Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1947" - Rzeszów, 12-14 października 2016

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza na konferencję naukową "Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1947"                           

Celem konferencji jest przybliżenie tych zorganizowanych formacji wojskowych utworzonych w 1939 roku poza granicami naszego kraju. Były one częścią Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej pozostającą w  latach 1939-1990 poza granicami Polski, podporządkowaną jej legalnym władzom na uchodźstwie. Drugą częścią Wojska Polskiego były siły zbrojne w kraju, czyli Armia Krajowa. Armia Polska działała we Francji, Belgii , Holandii, Wielkiej Brytanii, w ZSRR, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, a także okupacyjnych Niemczech i Włoszech. Po zakończeniu II wojny światowej większość weteranów osiedliła się w krajach Europy Zachodniej, gdzie w przystosowaniu się do życie w cywilu pomagał żołnierzom rząd poprzez Polski Korpus Przysposobieni i Rozmieszczenia. Ci, którzy zdecydowali się wrócić do kraju, byli niejednokrotnie prześladowani, ponieważ władza komunistyczna nie uznawała polskiego wojska na Zachodzie.

 

Otwarcie konferencji nastąpi 12 października 2016 r. o godz. 10:15 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, ul Okrzei 7.

Organizatorami konferencji jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

 

Program konferencji znajduje się w załączniku.

do góry