Nawigacja

Kontakty

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie

Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów

 


 

Naczelnik Dariusz Byszuk
Tel. (0-17) 860-60-02, 860-60-03
Fax (0-17) 860-60-43

e-mail:  archiwum.rzeszow@ipn.gov.pl

Z-ca Naczelnika
dr Robert Witalec
 tel. (0-17) 860-60-04

Referat Informacji i Sprawdzeń
Kierownik dr Joanna Federkiewicz
Tel. (0-17) 860-60-15

Referat Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów
Kierownik Joanna Kublicka
Tel. (0-17) 860-60-27 

Referat Udostępniania
Kierownik Maria Winter
Tel. (0-17) 860-60-57

Czytelnia akt czynna w godzinach od 8.00 do 15.00

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – udostępniane akt na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o IPN-KŚZpNP (badania naukowe, publikacje prasowe, zadania ustawowe)
  • środa  – realizacja pozostałych wniosków ustawowych

W okresie od 17 lipca do 18 sierpnia 2023 r. czytelnia akt będzie nieczynna.

do góry