Nawigacja

Konkursy historyczne

Konkurs „Opór społeczny wobec rządów komunistycznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej” – Rzeszów, 28 czerwca - 30 października 2017

Zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego

Instytut pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie we współpracy z Biurem Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa  podkarpackiego do udziału w konkursie  „Opór społeczny wobec rządów komunistycznych w krajach Grupy Wyszehradzkiej” Celem konkursu jest bliższe poznanie historii państw tworzących obecnie Grupę Wyszehradzką w latach 1944/45-1989. Jego uczestnicy będą mieli za zadanie zaprezentowanie w formie plakatu oraz pracy pisemnej wybranego wydarzenia historycznego związanego z szeroko rozumianym oporem społecznym wobec rządów komunistycznych w byłej Czechosłowacji, w Polsce lub na Węgrzech. Praca pisemna oprócz opisu wydarzenia powinna zawierać odniesienia do podobnych sytuacji w historii przynajmniej jednego spośród pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej, wskazywać podobieństwa lub różnice, wzajemne powiązania, ewentualne reakcje społeczeństw lub władz w sąsiednich krajach.

Patronat nad konkursem objął Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Marek Kuchciński.

Laureaci otrzymają nagrodę główną ufundowaną przez Kancelarię Sejmu, natomiast 5 najlepszych zespołów wraz z opiekunami zostanie zaproszonych na 2-dniową wizytę w Warszawie sfinansowaną przez Kancelarię Sejmu i Instytut Pamięci Narodowej.

Uczniowie chętni do udziału w konkursie przesyłają lub dostarczają swoją pracę do IPN Oddział w Rzeszowie (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN, ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów) w terminie do 30 października 2017 r.
Do pracy należy dołączyć metryczkę czytelnie wypełnioną zgodnie z wzorem podanym w załączniku.

Regulamin konkursu o metryczka w załączniku. 

 

do góry