Nawigacja

Edukacja – Rzeszów

Rajd dla młodzieży „Szlakiem Bojów Wrześniowych” – Pogórze Przemyskie, 25-27 września 2019

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie w dniach 25- 27 września 2019 r. zorganizował rajd edukacyjny dla młodzieży z terenu województwa podkarpackiego. W rajdzie brała udział reprezentacja Szkoły Ogólnokształcącej nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie.

Trasa rajdu, zorganizowanego na Pogórzu Przemyskim, wiodła bojowym szlakiem 24 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego. Uczestnicy rajdu – uczniowie szkół średnich z województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego zapoznali się z historią wojny obronnej 1939 r. Obecni w delegacji członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, pod dowództwem mł. insp. ZS Eryka Mateckiego, wystawili wartę honorową i oddali hołd żołnierzom poległym w walkach z niemiecką 2. Dywizją Górską w bitwie pod Birczą.

Uczestnicy rajdu wzięli udział w zajęciach dydaktycznych przygotowanych przez pracowników rzeszowskiego Biura Badań Historycznych i Biura Edukacji Narodowej, a także konkursie historycznym. 

Trzydniowy rajd, przy zmiennej letnio-jesiennej pogodzie, był okazją do zapoznania się nie tylko z miejscami pamięci narodowej (miejsca bitew pod Birczą i Borownicą, fortyfikacje sowieckie Linii Mołotowa), ale także z fauna i florą, w czym pomogli leśnicy z Nadleśnictwa Bircza, goszcząc uczestników rajdu w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Birczańskie”. Młodzież miała okazję do wymiany poglądów i realizacji wspólnych zainteresowań związanych z historią Polski.

Szkoła Ogólnokształcąca nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie, z polskim językiem nauczania, jest jedną z najstarszych w mieście nad Pełtwią. Placówka systematycznie współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej, m.in. uczestniczy w przedsięwzięciach Przystanku Historia Lwów. W szkole działają liczne organizacje społeczne, w tym Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, kontynuujący tradycje, założonego przed blisko 110 laty we Lwowie, Związku Strzeleckiego.

Trasa rajdu:

I dzień rajdu 25 września 2019 r.

Dąbrówka Starzeńska (zamek) – przejście wzdłuż Sanu (na trasie fortyfikacje linii Mołotowa) Ulucz (cerkiew) - Borownica – ścieżka edukacyjna w miejscu  bitwy 17 pułku piechoty z Niemcami we wrześniu 1939 r. Po zakończeniu marszu, przejazd autokarem do Birczy, gdzie planowane jest ognisko. Nocleg w Birczy.

II dzień rajdu 26 września 2019 r.

Bircza – przejęcie ze szkoły do wejścia na ścieżkę edukacyjną „Pomocna Woda”, aż do kapliczki i źródełka, - następnie ścieżką w górę do drogi utwardzonej (poprzecznej) i tą drogą dojście do drogi asfaltowej. Drogą asfaltową dojście do Rezerwatu „Reberce” i dalej przez rezerwat drogą do lotniska – Chomińskie (468 m npm) – przez Przełęcz nad Łodzinką (428 m npm) do Huty Łodzinka – i dalej drogą asfaltową do przecięcia z drogą nr 28 i dalej przez Krępak (475 m npm), drogą do parkingu przy Rezerwacie Krępak (meta). Po zakończeniu marszu planowane jest ognisko. Wieczorem rozegrany zostanie konkurs wiedzy o działaniach bojowych 24. Dywizji Piechoty podczas kampanii wrześniowej oraz środowisku geograficznym Pogórza Przemyskiego. Nocleg w Starej Birczy.

III dzień rajdu 27 września 2019 r.

Nocleg w Birczy – Chomińskie – czerwonym szklakiem (droga asfaltowa) do Posady Rybotyckiej (cerkiew obronna)– Kopyśtanka – Rybotycze. Podsumowanie rajdu i rozdanie nagród.

 

do góry