Nawigacja

Edukacja – Rzeszów

Kolejne spotkania z rodakami na Ukrainie w ramach projektu „Przystanek Historia – Lwów” – Lwów, 9–11 października 2019

W dniach 9–11 października 2019 r. pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie Zenon Fajger i Maciej Rędziniak w ramach projektu „Przystanek Historia – Lwów” przeprowadzili zajęcia dla Polaków mieszkających na Ukrainie. 
 
9 października, na zaproszenie dyrekcji Zespołu Edukacyjnego z polskim językiem nauczania im. Jana Pawła II w Strzelczyskach i Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach, przeprowadzili prelekcje dotyczące fenomenu, jakim było Polskie Państwo Podziemne, oraz przedstawili losy dzieci w czasie II wojny światowej.
 
10 i 11 października 2019 r. Przystanek Historia – Lwów zagościł we Lwowie. Na zaproszenie Katolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku edukatorzy spotkali się z seniorami, a także z uczniami Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 24 im. M. Konopnickiej i Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny. Omówili najważniejsze zagadnienia dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego. Młodsi uczniowie zgłębiali losy dzieci podczas II wojny światowej oraz wysłuchali wykładu Harcerze podczas II wojny światowej.
 
Organizatorami „Przystanku Historia – Lwów” jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Asocjacja Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej na czele z Arturem Żakiem. Patronatu i wsparcia temu przedsięwzięciu udziela Konsulat Generalny RP we Lwowie, a przede wszystkim wicekonsul Rafał Kocot.
 
Fot. Artur Żak
do góry