Nawigacja

Edukacja – Rzeszów

Dla nauczycieli

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych: „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojen o granice Rzeczypospolitej”.
Rok szkolny 2017/18 oraz 2018/19

Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 do udziału w kolejnym cyklu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Dwuletni tym razem cykl, nosi tytuł „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”, składa się z czterech tematów dotyczących  historii Polski w latach 1768–1923. Każdy z tematów będzie realizowany podczas dwóch spotkań z nauczycielami, składających się z wykładu, warsztatów metodycznych oraz innej formy edukacyjnej. Celem drugiego cyklu seminariów jest przedstawienie historii walk o niepodległość Polski od konfederacji barskiej po odzyskanie niepodległości w 1918 roku, walk o granice państwa polskiego oraz kształtowania się struktur Rzeczypospolitej.

W załączniku do pobrania szczegółowe informacje.

Kontakt:

Jakub Izdebski
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Rzeszowie
Tel. +48 17 8606053; mob. +48 604 613 781
jakub.izdebski@ipn.gov.pl

 

Akademia Historii Najnowszej 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie we współpracy z Regionalnym Stowarzyszeniem Pamięci Historycznej „ŚLAD” zapraszają nauczycieli na cykliczne spotkania w ramach Akademii Historii Najnowszej.

Akademia Historii Najnowszej – to ciekawa propozycja serii zajęć dla nauczycieli – wychowawców (niekoniecznie historii!). Zajęcia składają się z dwóch części: teoretycznej z udziałem cenionych specjalistów z historii najnowszej oraz części warsztatowej, metodycznej, która pomoże wykorzystać wiedzę w nauczaniu. Wykorzystywane będą teki edukacyjne wydane przez IPN. W roku szkolnym 2015/2016 zaplanowanych jest 6 czterogodzinnych spotkań. Nabór nauczycieli prowadzony jest oddzielnie na każde spotkanie, które stanowi zamkniętą całość. Szczegóły na bieżąco na stronach PCEN, IPN i RSPH „ŚLAD”.

Kontakt:

PCEN-Urszula Szymańska-Kujawa, tel. 13 432 00 57
e-mail: ukujawa@pcen.pl

IPN-Zenon Fajger, tel. 17 867 30 32
e-mail: zenon.fajger@ipn.gov.pl

Warsztaty metodyczne

Warsztaty metodyczne, dotyczące różnych tematów z historii najnowszej, organizowane są przez Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle. Warsztaty odbywają się co miesiąc. Pracownicy IPN prowadzą zajęcia z zaproszoną grupą uczniów, następnie odbywa się część warsztatowa związana z wymianą doświadczeń w oparciu o obserwowane zajęcia i przekazane nauczycielom materiały edukacyjne. Szczegółowa tematyka i terminy podawane są przez POEN, który też przyjmuje zgłoszenia.

Konferencje  i warsztaty  mogą  być  organizowane  przez instytucje samorządowe, placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły, biblioteki itp. po uzgodnieniu terminu i szczegółowego programu z OBEP.

Zapraszamy również nauczycieli na organizowane przez IPN konferencje naukowe i wykłady otwarte. Informacje o tematyce  i terminach  ukazywać  się  będą  na  stronie internetowej IPN: www.ipn.gov.pl.

Osoby, które chciałyby być informowane na bieżąco pocztą elektroniczną, prosimy o przysłanie e-maila z taką prośbą na adres e-mail: zenon.fajger@ipn.gov.pl

 

 

 

do góry