Nawigacja

Zasady udostępniania materiałów dla dziennikarzy

Materiały udostępnione w serwisach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej, tj. zdjęcia, dokumenty archiwalne, nagrania audio i video podpisane jako pochodzące z zasobu archiwalnego IPN, mogą być swobodnie wykorzystywane przez dziennikarzy pod warunkiem precyzyjnego podania źródła pochodzenia tych materiałów, np. Źródło IPN/portal przystanekhistoria.pl.

Publikowane w serwisach internetowych IPN artykuły naukowe bądź popularnonaukowe, a także cyfrowe wersje książek, broszur i czasopism mogą być swobodnie wykorzystywane (cytowane) pod warunkiem precyzyjnego podania źródła pochodzenia tych materiałów. 

W przypadku gdy dziennikarze są zainteresowani uzyskaniem dostępu do materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwum IPN, konieczne jest złożenie wniosku do Oddziału IPN właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Więcej informacji na temat zasad udostępniania dokumentów dziennikarzom, a także formularz wniosku można znaleźć pod poniższym linkiem:

Wniosek o udostępnienie dokumentów w celu publikacji materiału prasowego.

 

do góry