Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej Leonardowi B.

Anna Cisek
Data publikacji 24.01.2020

S 13.2020.Zk                                                                           

24 stycznia 2020 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie skierował do Sądu Rejonowego w Krośnie akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej Leonardowi B., zarzucając mu bezprawne pozbawienie wolności członka Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Oskarżony dokonał zatrzymania pokrzywdzonego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Krośnie pomimo braku ku temu podstaw prawnych i faktycznych, ponadto użył wobec jego osoby przemocy fizycznej, w ten sposób, iż po przewróceniu na podłogę mieszkania ciągnął go następnie wraz z innym nieustalonym funkcjonariuszem za nogi po schodach budynku do wyjścia, a po jego opuszczeniu po ziemi, do milicyjnego radiowozu, choć pokrzywdzony był w niekompletnym nocnym stroju, bez butów, przy panujących wówczas zimowych warunkach atmosferycznych, narażając go w ten sposób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Leonard B. kierował także groźby wobec członków najbliższej rodziny pokrzywdzonego, tj. żony i dwóch nieletnich synów, oraz stosował wobec nich przemoc fizyczną w celu zmuszenia ich do podpisania oświadczenia, iż wobec pokrzywdzonego nie stosowano przemocy fizycznej przy zatrzymaniu, oraz do informowania o jego związkowej działalności.

Czyny zarzucane oskarżonemu zagrożone są karą od 3 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności.      

Rzeszów, 24 stycznia 2020 r.    

 

                              Naczelnik Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Rzeszowie
prokurator Beata Śmiechowska

do góry