Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Tarnobrzegu Bolesławowi N. oraz jego zastępcy Marianowi B.

Barbara Niedzielko
Data publikacji 27.06.2018

S 25.2006.Zk  

Rzeszów, 27 czerwca 2018 r.

W dniu dzisiejszym prokurator Oddziałowej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie skierował do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu akt oskarżenia przeciwko byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Tarnobrzegu Bolesławowi N. oraz jego zastępcy Marianowi B., zarzucając im dopuszczenie się w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 16 grudnia 1981 r. w Tarnobrzegu podczas i w związku z urzędowaniem, ciągu przestępstw, będących zbrodniami komunistycznymi i jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości.

Zbrodnie te polegały na przekroczeniu przez Bolesława N. i Mariana B.  swoich uprawnień na szkodę interesu publicznego i prywatnego poprzez prześladowanie 85 osób ze względu na podejrzenie przynależności do określonej grupy społeczno-politycznej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Prześladowania te i represje polegały na pozbawieniu wolności 85 osób, mimo braku podstaw prawnych i faktycznych do ich zatrzymania poprzez wydanie nakazów ich zatrzymania i doprowadzenia oraz decyzji o ich internowaniu i osadzeniu w ośrodkach odosobnienia, w których powoływano się na nieistniejący i nieobowiązujący dekret z 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego.

Bolesław N. i Marian B. w całości nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i skorzystali  z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą od 3 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności.

Naczelnik Oddziałowej Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Rzeszowie

prokurator Beata Śmiechowska

do góry