Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Biura Lustracyjnego dot. lustrowanego Marka Zaremby – Rzeszów, 19 czerwca 2017

Katarzyna Gajda-Bator
Data publikacji 20.06.2017

W dniu 12 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie w sprawie II K 102/16 dot. lustrowanego Marka Zaremby, uznał że złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Równocześnie orzeczono wobec lustrowanego na okres 3 lata utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, a także zakaz pełnienia funkcji publicznej, o których mowa w art. 4 pkt.2 do 57 ustawy lustracyjnej i zasądził koszty postępowania. Marek Zaremba pełni funkcję publiczną radnego Rady Miasta w Stalowej Woli.
Orzeczenie nie jest prawomocne. 

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Rzeszowie
prokurator Tomasz Gawilk

do góry