Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie Karolowi W.

Krzysztof Kapuza
Data publikacji 09.05.2016

Rzeszów, 29 kwietnia 2016 r.

S 44/16/Zk 

W dniu dzisiejszym prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie skierował do Sądu Rejonowego w Strzyżowie akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie Karolowi W., zarzucając mu dopuszczenie się 18 marca 1953 r. i w tymże miesiącu 1953 r., daty dokładnie nieustalonej, w Strzyżowie woj. podkarpackiego, podczas i w związku z urzędowaniem dwóch zbrodni komunistycznych, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości. 

Pierwsza z tych zbrodni polegała na przekroczeniu swej władzy oraz prześladowaniu z powodów politycznych i stosowaniu represji ze względu na przynależność Stanisława W. do Armii Krajowej, poprzez grożenie mu pozbawieniem wolności, jeśli nie sporządzi wykazu wszystkich znanych działaczy tej organizacji. 

Druga z nich polegała na przekroczeniu swej władzy oraz prześladowaniu z powodów politycznych i stosowaniu represji wobec Ludwika W. ze względu na przynależność jego ojca Stanisława W. do Armii Krajowej, poprzez grożenie Ludwikowi W. zabójstwem w celu wywarcia wpływu na składane przez niego zeznania w sprawie działalności jego ojca w tej organizacji. 

Karol W., będąc przesłuchiwany w toku śledztwa w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił on, że istotnie rozpracowywał członków Armii Krajowej z terenu Lutczy i Żyznowa. Zdecydowanie natomiast zaprzeczył, by w jakikolwiek sposób groził przesłuchiwanemu na Posterunku Milicji Obywatelskiej w Strzyżowie Stanisławowi W. Zaprzeczył też, by kiedykolwiek przesłuchiwał jego syna Ludwika W.

Wyjaśnienia Karola W. nie znajdują potwierdzenia w całości zebranego materiału dowodowego. 

Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie
prokurator Grzegorz Malisiewicz

 
 
do góry