Nawigacja

Komunikaty

Wyrok w sprawie byłego funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie – Mariana W.

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 02.11.2015

S 46/13/Zk 

Wyrokiem z 2 listopada 2015 r., sygn. akt II K 61/14, Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu uznał byłego funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie Mariana W. za winnego popełnienia w okresach od 25 kwietnia 1955 r. do 18 czerwca 1955 r. i od 19 lutego 1955 r. do co najmniej 6 czerwca 1955 r. w Rzeszowie województwo podkarpackie, wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi co do liczby i tożsamości funkcjonariuszami tego Urzędu, dwóch zbrodni komunistycznych, będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości, polegających na przekroczeniu swej władzy w celu zmuszenia Andrzeja P. i Franciszka O. – pozbawionych wolności i przetrzymywanych w areszcie tego Urzędu do przyznania się do popełnienia zarzucanych im  czynów i złożenia żądanych wyjaśnień na temat działalności Związku Wolnej Młodzieży Polskiej w przypadku Andrzeja P. i działalności Konspiracyjnego Wojska Polskiego w przypadku Franciszka O. – poprzez fizyczne i moralne znęcanie się nad tymi osobami, co stanowiło prześladowanie z powodu ich przynależności do tychże grup politycznych.

Działania Mariana W. wobec pokrzywdzonego Andrzeja P. polegały na dokonywaniu codziennych, wielokrotnych i długotrwałych przesłuchań o różnych porach, także nocą, na te same okoliczności, podczas których świecił lampką w oczy pokrzywdzonego, krzyczał i wyzywał go słowami wulgarnymi i obraźliwymi, poniżał, groził, że zgnije w areszcie i na wolność nigdy nie wyjdzie oraz że go pobije, zmuszał do siedzenia na nóżce od taboretu, ściskał jego palce w drzwiach, umieszczał w specjalnej nieoświetlonej i zawilgoconej celi, zwanej ciemnicą, gdzie na jego głowę kapały krople wody i przez ten okres nie podawał posiłków i napoi oraz wielokrotnie bił poprzez zadawanie ciosów w różne części ciała, przede wszystkim w głowę i pięty oraz kopał po całym ciele.

Działania Mariana W. wobec pokrzywdzonego Franciszka O. polegały na dokonywaniu codziennych, wielokrotnych i długotrwałych, trwających po kilka godzin przesłuchań, o różnych  porach, także nocą, na te same okoliczności, pozbawianiu odpoczynku i snu, wyzywaniu i obrażaniu słowami wulgarnymi i obraźliwymi oraz uderzaniu go wielokrotnie w różne części ciała, głównie w głowę.

Uznając Mariana W. za winnego popełnienia tych czynów, Sąd skazał go za pierwszy z nich na karę roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, zaś za drugi z nich na karę roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd wymierzył oskarżonemu Marianowi W. w miejsce orzeczonych jednostkowych kar pozbawienia wolności karę łączną 2 lat pozbawienia wolności.

Sąd zasądził również od oskarżonego koszty sądowe.

Wyrok ten nie jest prawomocny.

Rzeszów, 2 listopada 2015 r.

Naczelnik Oddziałowej  Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w  Rzeszowie
prokurator  Grzegorz  Malisiewicz

do góry