Nawigacja

Komunikaty

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, zmieniając orzeczenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, stwierdził, że Józef Harowicz złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 26.03.2014

Orzeczeniem sygn. akt II AKa 20/14 z dnia 25 marca 2014 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie sygn. akt II K78/10 z dnia 13 grudnia 2013 r. stwierdzające, iż Józef Harowicz złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w ten sposób, iż Sąd stwierdził że Józef Harowicz złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Orzeczeniem z dnia 13 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie stwierdził, iż Józef Harowicz  złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, i orzekł w stosunku do Józefa Harowicza utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres 3 lat, a także zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-54 ustawy lustracyjnej, na okres 3 lat.

Orzeczeniem z dnia 25 marca 2014 r. sygn. akt II Aka 20/14 Sąd Apelacyjny Wydział II Krany w Rzeszowie zmienił w/w orzeczenie Sądu I Instancji w ten sposób, iż stwierdził, że Józef Harowicz złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Józef Harowicz składał oświadczenie w związku z pełnieniem funkcji publicznej radnego Rady Gminy Komańcza i obecnie pełni tę funkcję.

Orzeczenie jest prawomocne.

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Rzeszowie
Prokurator Tomasz Gawlik

do góry