Nawigacja

Komunikaty

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie stwierdzające, iż Zbigniew Jabłecki złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 04.11.2013

Orzeczeniem sygn. akt II AKa 94/13 z dnia 24 października 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, sygn. akt II Klustr 122/12 z dnia 6 sierpnia 2013 r., stwierdzające, iż Zbigniew Jabłecki złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie orzekł w stosunku do Zbigniewa Jabłeckiego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres 4 lat, a także zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-54 ustawy lustracyjnej, na okres 4 lat.

Zbigniew Jabłecki składał oświadczenie w związku z pełnieniem funkcji publicznej radnego Rady Gminy Chorkówka.

Orzeczenie jest prawomocne

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Rzeszowie
Prokurator Tomasz Gawlik

do góry