Nawigacja

Komunikaty

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie stwierdzające, że Lucjan Pajęcki złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 16.10.2013

Orzeczeniem sygn. akt II AKa 79/13 z dnia 26 września 2013 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, sygn. akt II K 41/13 z dnia 26 czerwca 2013 r., stwierdzające, iż Lucjan Pajęcki złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie orzekł w stosunku do Lucjana Pajęckiego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres 3 lat, a także zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-54 ustawy lustracyjnej, na okres 3 lat.

Lucjan Pajęcki składał oświadczenie w związku z pełnieniem funkcji publicznej radnego Rady Gminy Dydnia.

Orzeczenie jest prawomocne.

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Rzeszowie
Prokurator Tomasz Gawlik

do góry