Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że Zbigniew Jabłecki złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 16.10.2013

W dniu 6.08.2013 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, w sprawie sygn. akt II K lustr 122/12 uznał, że lustrowany Zbigniew Jabłecki złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Sąd orzekł w stosunku do Zbigniewa Jabłeckiego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres 4 lat, a także zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-54 ustawy lustracyjnej, na okres 4 lat.

Zbigniew Jabłecki składał oświadczenie w związku z pełnieniem funkcji publicznej radnego Rady Gminy Chorkówka.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Rzeszowie
Prokurator
Tomasz Gawlik

do góry