Nawigacja

Komunikaty

Sąd Okręgowy w Rzeszowie uznał, że Lucjan Pajęcki złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne

JSK Internet - Serwis techniczny
Data publikacji 27.06.2013

W dniu 26.06.2013 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, w sprawie II K 41/13, uznał, że lustrowany Lucjan Pajęcki złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne.

Sąd orzekł w stosunku do Lucjana Pajęckiego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres 3 lat, a także zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-54 ustawy lustracyjnej, na okres 3 lat.

Orzeczenie nie jest prawomocne.

Naczelnik
Oddziałowego Biura Lustracyjnego
w Rzeszowie
Tomasz Gawlik

do góry