Nawigacja

Komunikaty

Akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Tarnobrzegu

Anna Cisek
Data publikacji 20.05.2021

 Rzeszów, 20 maja 2021 roku

S 26.2020.Zk                                                                            

W dniu 20 maja 2021 roku prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie skierował do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Tarnobrzegu Henrykowi M., zarzucając mu przekroczenie uprawnień podczas wykonywania czynności służbowych związanych z zatrzymaniem, konwojowaniem i osadzeniem w milicyjnej Izbie Zatrzymań działacza Ruchu „Wolność i Pokój” Marcina M..  

Działania oskarżonego zostały podjęte wobec Marcina M. w dniu 28 sierpnia 1988 roku w Stalowej Woli, w czasie manifestacji zorganizowanej dla poparcia strajkujących robotników w Hucie Stalowa Wola i polegały na przekroczeniu przysługujących funkcjonariuszowi uprawnień służbowych związanych z zatrzymaniem, konwojowaniem i osadzeniem tegoż Marcina  M. w milicyjnej Izbie Zatrzymań, poprzez wzięcie udziału – wspólnie i w porozumieniu  z innym nieustalonym funkcjonariuszem – w pobiciu pokrzywdzonego w jednym z pomieszczeń służbowych miejscowej komendy Milicji Obywatelskiej, przez czas nie krótszy niż 30 minut, przez zadawanie mu uderzeń po całym ciele otwartą dłonią, pięścią oraz kopanie nogami, co naraziło go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Czyn zarzucany oskarżonemu jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.

 

Naczelnik Oddziałowej Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Rzeszowie
prokurator Beata Śmiechowska

 

do góry