Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej” – Toruń, 18 marca - 15 maja 2020

W dniach 18 marca - 15 maja 2020 r. wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddzial w Rzeszowie „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej” jest prezentowana w Toruniu, plac Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, ul. Droga Starotoruńska 1. 
Plansze z archiwalnymi fotografiami i dokumentami na wybranych przykładach ukazują rodzaje i okoliczności udzielanej pomocy niesionej przez Polaków ludności żydowskiej. Przedstawiona jest pomoc zorganizowana (działalność „Żegoty”) oraz indywidualna, zarówno na terenie okupowanego kraju, jak i poza jego granicami. Ekspozycja dokumentuje szeroki wachlarz działań Polaków, którzy z narażeniem swojego życia ratowali Żydów podczas Zagłady. Na wybranych przykładach zostały także zaprezentowane osoby represjonowane za taką działalność oraz powojenne kontakty ocalonych z ich wybawicielami i losy dzieci żydowskich ocalonych przez Polaków. Wystawie towarzyszy prezentacja dokumentów archiwalnych ukazująca terror niemieckiego okupanta wobec Polaków i Żydów.

Organizatorami wydarzenia są Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie i Fundacja Lux Veritatis.

Fot. Karol Niechciał

do góry