Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie obelisku i tablicy ku czci wywiezionych na Sybir – Miękisz Nowy, 10 lutego 2020

10 lutego 2020 r. w Miękiszu Nowym odbyły się uroczystości związane z uczczeniem pamięci Sybiraków wywiezionych z tamtejszej parafii. Rozpoczęła je uroczysta msza święta w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Śnieżnej w intencji Sybiraków, po której w kaplicy na cmentarzu parafialnym odsłonięto i poświęcono obelisk i pamiątkową tablicę pamięci wywiezionych na Sybir. Następnie w Szkole Podstawowej w Miękiszu Nowym odbyła się uroczysta akademia w wykonaniu młodzieży szkolnej oraz wykład Tomasza Berezy z OBBH IPN w Rzeszowie poświęcony deportacjom na wschód z terenu południowo- wschodniej Polski. 

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie dr Piotr Szopa - naczelnik OBUWiM, Grzegorz Leszczyński, Stanisław Stopyra, Anna Huk - członek zarządu województwa podkarpackiego, Marcin Zaborniak - dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Stanisław Kłopot - starosta jarosławski, Stanisław Gonciarz  wójt Gminy Laszki, przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Uczczenia Pamięci Mieszkańców parafii Miękisz Nowy, duchowieństwo oraz licznie zebrana społeczność lokalna. 

Upamiętnienie zostało sfinansowane ze środków Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 

Fot. Grzegorz Leszczyński

do góry