Nawigacja

Aktualności

CALL FOR PAPERS: Konferencja naukowa „8 maja 1945 roku. Polska perspektywa” – Rzeszów, 27–29 maja 2020 (zgłoszenia do 29 lutego 2020)

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej zatytułowanej „8 maja 1945 roku. Polska perspektywa”. Na zgłoszenia czekamy do 29 lutego 2020 roku.

Zgodnie z aktem kapitulacyjnym podpisanym w Reims, 8 maja 1945 roku o godzinie 23.01 armia niemiecka miała zaprzestać prowadzenia działań wojennych. Tym samym formalnie zakończyła się II wojna światowa w Europie. Na żądanie sowieckie podpisanie aktu kapitulacji zostało ponowione w Berlinie w nocy z 8 na 9 maja. Powojenny porządek europejski miała ostatecznie zatwierdzić konferencja pokojowa, do której jednak nie doszło. W marcu 1946 r. Winston Churchill przyznał, że rozdzielony „żelazną kurtyną” kontynent stoi u progu kolejnej konfrontacji.

Jakie perspektywy niosło zakończenie działań wojennych w Europie dla Polski i jej obywateli? Wiedza o kulisach ówczesnej gry mocarstw w sprawie polskiej jest już stosunkowo duża. Rzeczpospolita stawała się przedmiotem, a nie podmiotem międzynarodowej polityki. Wydaje się natomiast, że w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej nadal istnieją obszary badawcze w niewielkim stopniu rozpoznane. Jakie nadzieje i obawy dotyczące przyszłości państwa i narodu towarzyszyły głównym siłom politycznym? Czy wyrażane opinie i oceny były podzielane przez społeczeństwo? Więcej było pesymizmu, czy optymizmu? Intencją organizatorów konferencji jest również ukazanie mniej znanych zagadnień z zakresu wojskowości, życia gospodarczego oraz problemów nurtujących małe, lokalne społeczności. Obecna w debacie publicznej kwestia strat wojennych Polski skłania również do podniesienia tego zagadnienia, zarówno w skali kraju, jak i w ujęciu regionalnym.

Wyrażamy nadzieję, że planowana konferencja przynajmniej częściowo wypełni luki i będzie stanowić inspirację do dalszych badań naukowych.

Zgłoszenia zawierające proponowany tytuł wystąpienia i abstrakt (max. 500 znaków), wraz notką biograficzną oraz danymi kontaktowymi (załącznik nr 1) i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2), prosimy przesłać na adres organizatorów.  

Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie stosownie do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE powoływanego dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. poz. 1000 ).

Osoby zgłaszające się do udziału w konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie danych osobowych w celach kontaktowych oraz wyrażają zgodę na publikację wizerunku w celu zamieszczenia relacji z konferencji na stronach internetowych organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. Treść zgody stanowi załącznik nr 2 do call for papers. Organizator konferencji realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO poprzez zamieszczenie na stronie internetowej call for papers  wraz z załączoną klauzulą informacyjną w brzmieniu określonym w załączniku nr 3.

Dodatkowych informacji udzielają Tomasz Bereza i dr Piotr Chmielowiec. Oni również przyjmują zgłoszenia osób zainteresowanych.

Dane kontaktowe: tomasz.bereza@ipn.gov.pl, piotr.chmielowiec@ipn.gov.pl

Termin zgłoszeń upływa 29 lutego 2020 roku.

do góry