Nawigacja

Aktualności

Ostatnie w tym roku posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Rzeszów, 20 grudnia 2019

20 grudnia 2019 r. w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Rzeszowie.

Zebranie poprowadził przewodniczący Komitetu Piotr Pilch - wicemarszałek województwa podkarpackiego, w spotkaniu uczestniczyła Lucyna Podhalicz - wicewojewoda podkarpacki. W trakcie posiedzenia, członkowie Komitetu dyskutowali nad kwestiami dotyczącymi upamiętnień. Przedstawiono sprawozdanie z lustracji miejsca pamięci w Trzebosi. Omówiono stan działań związanych z realizacją projektów w 2019 r., dr Piotr Szopa - naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie przedstawił zebranym prezentację podsumowującą wszystkie przeprowadzone upamiętnienia, remonty, ekshumacje oraz uroczystości, które OBUWiM organizowało lub miało w nich współudział.

Dr Dariusz Iwaneczko dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie zaznaczył, że praca wokół upamiętnień to liczne kwerendy, opinie oraz lustracja cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.  Podziękował pracownikom za całoroczną pracę, złożył członkom Komitetu oraz zebranym życzenia świąteczne. Dyrektor Iwaneczko wręczył też kalendarze, upamiętniające obchodzoną w 2020 roku 100. rocznicę zwycięstwa nad Rosją bolszewicką.

Fot. Katarzyna Gajda-Bator

do góry