Nawigacja

Aktualności

Otwarcie wystawy „Ukradzione Dzieciństwo“ – Przemyśl, 30 sierpnia - 30 września 2019

30 sierpnia 2019 r. na Placu Niepodległości w Przemyślu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. "Ukradzione Dzieciństwo". W wydarzeniu uczestniczył dr Dariusz Iwaneczko - dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie wraz z przedstawicielami Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN, władze samorządowe miasta Przemyśla, świadkowie czasów okupacji oraz mieszkańcy miasta.

Podczas uroczystości szczególnymi gośćmi spotkania były panie Danuta Rusinowska i Stanisława Żak, które podzieliły się swoimi wspomnieniami z tarumatycznych przeżyć z dziecinstwa. Jako dzieci były więźniami obozów niemieckich i sowieckich. 

Wystawa, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Pokazuje, jak wyglądało ich życie, a także jak zmieniło się w czasie wojny. Okres dzieciństwa, który został brutalnie przerwany przez politykę terroru prowadzoną przez okupantów, pozostawił w ich życiu ogromną traumę. Ekspozycja odnosi się do losów dzieci z różnych mniejszości narodowych w tym: Żydów, Romów, Ukraińców, Białorusinów, Poleszuków, Karaimów, Ormian, Hucułów, a także do traumatycznych przeżyć związanych z gettem, obozem, przymusową pracą, deportacjami, egzekucjami itd.

Podzielona jest na siedem części, które obrazują dzieci w różnych rolach życiowych: I Dzieci – życie przedwojennych dzieci, w tym mniejszości; II Obrońcy; III Oszukani?; IV Ofiary; V Obserwatorzy; VI Okaleczeni; VII Emigranci.

***

Dzieciństwo to zwykle najpiękniejszy okres w życiu człowieka, pełen nadziei, ufności, beztroskiej zabawy i miłości. Wówczas buduje się własną tożsamość, odkrywa piękno i różnorodność otaczającego świata, definiuje i ugruntowuje postawy moralne na całe życie, uczy się altruizmu.

Świat tych doznań obecny był w życiu młodego pokolenia – urodzonego i wychowanego raz pierwszy od 123 lat w wolnej, niepodległej Polsce.

W 1939 r. wybuch wojny sprawił, że świat ten przestał istnieć – zastąpiły go groza, bezprzykładne okrucieństwo, codzienne świadectwo śmierci. Czy młody człowiek w tym obcym sobie świecie miał jeszcze jakiś wybór? Czy był tylko bezwolnym świadkiem wszechotaczającego mordu? Czy stać go było na demonstrację postaw heroicznych – ocalenie resztek humanizmu i własnego dzieciństwa?

O wyborach między byciem ofiarą, biernym obserwatorem a obrońcą opowiada właśnie prezentowana wystawa.

Historia „ukradzionego” polskim dzieciom dzieciństwa nie kończy się w 1945 r. – ocalałe z pożogi wojennej okaleczone fizycznie i psychicznie zarażały one swoimi przepełnionymi grozą wspomnieniami kolejne pokolenia Polaków, przenosząc wojenną traumę do czasów współczesnych. Czy my sami nie przekazujemy nieświadomie tej traumy – to niestety wciąż aktualne pytanie do każdego z nas.

Organizatorami wydarzenia byli IPN Oddział w Rzeszowie i Urząd Miasta Przemyśla.

Relacja z uroczystości: https://photos.app.goo.gl/APMd3deYWoWWgwgQ9

Fot. Agata Czereba -UM Przemyśl

do góry