Nawigacja

Aktualności

Komunikat dyrektora Oddziału IPN w Rzeszowie dotyczący kolejnych doniesień medialnych nt. XVII Marszu Upamiętniającego Haniebną Likwidację Getta Żydowskiego w Rzeszowie

W związku z kolejnymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi XVII Marszu Upamiętniającego Haniebną Likwidację Getta Żydowskiego w Rzeszowie, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie pragnie wyrazić swój żal informacją o rezygnacji z organizowania Marszu w przyszłym roku (http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,25024980,nie-bedzie-marszu-pamieci-likwidacji-getta-w-rzeszowie-ipn.html).

Publikując 4 lipca 2019 r. oświadczenie w sprawie afiszów informujących o Marszu, Oddział nie miał na celu dezawuowania samej idei wydarzenia, które jest słuszne i konieczne. Naszym zamiarem nie było i nie jest ingerowanie w kompetencje i prace samorządu – w tym wypadku prezydenta miasta Rzeszowa.

Pragnęliśmy jedynie przypomnieć, że Getto rzeszowskie zostało utworzone na przełomie 1941/42 roku przez okupacyjne władze niemieckie. W szczytowym momencie w getcie mieszkało ok. 25 tys. Żydów. Likwidację getta wojska niemieckie rozpoczęły 7, 10, 14 i 19 lipca 1942 roku.

Doceniając olbrzymi wkład w upamiętnianie tego wydarzenia oraz całej społeczności żydowskiej w mieście, pragniemy wyrazić chęć pomocy przy opiece nad miejscami pamięci jakimi są Plac Ofiar Getta oraz cmentarz żydowski w Rzeszowie. Jesteśmy pełni podziwu za wkład pracy organizatorów Marszu w powstanie tego upamiętnienia. Jest to jedno z ważniejszych historycznych miejsc na mapie Rzeszowa.

Mamy nadzieję, że organizatorzy Marszu zmienią swoją decyzję i w przyszłym roku uda się wszystkim rzeszowianom wspólnie przejść ostatnią drogę przedwojennych żydowskich mieszkańców miasta. Bo przecież, jak napisano w liście do prezydenta Rzeszowa (http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,25025035,list-otwarty-do-prezydenta-rzeszowa-pana-tadeusza-ferenca.html), „żydowscy męczennicy z rzeszowskiego getta byli obywatelami Polski, mieszkańcami Rzeszowa, naszymi sąsiadami, którzy budowali to miasto i ramię w ramię z nami, rdzennymi Polakami w czasach wojen ginęli i nadstawiali swoją pierś, broniąc wolności, niepodległości i prawa Polaków do godnego życia we własnej ojczyźnie”.

Na koniec pragniemy uspokoić organizatorów Marszu, którzy podkreślili w liście, że „oświadczenie to jest stanowiskiem całego Urzędu Państwowego, zatem należy się bać, uwzględniając powagę zaistniałej sytuacji”, iż nie ma powodów do obaw. Jeżeli organizatorzy powrócą do idei Marszu w przyszłym roku, pragniemy zapewnić o pełnej przychylności z naszej strony. A gdy zajdzie taka potrzeba i organizatorzy wyrażą taką wolę, jesteśmy gotowi wspomóc organizację Marszu.

do góry