Nawigacja

Aktualności

Zmarł Stanisław Krupka – pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Krupki, jednego z twórców i liderów NSZZ „Solidarności” w Stalowej Woli, odznaczonego przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, na  wniosek prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności. 

Śp. Stanisław Krupka urodził się 28 kwietnia 1953 r. w Stalowej Woli. Od 1974 r. był pracownikiem Huty Stalowa Wola. W 1976 r. brał udział w akcjach protestacyjnych zakładzie pracy. Od 1980 r. zaangażowany w „Solidarności”. Jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego w Hucie Stalowa Wola (HSW), Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego w Stalowej Woli i Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska (od kwietnia 1981 r.) organizował struktury związku w województwie tarnobrzeskim. Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów i członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Po wprowadzeniu stanu wojennej internowany. Od 13 grudnia 1981 r. do 7 grudnia 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie-Załężu, Kielcach-Piaskach oraz Łupkowie. Był jednym z najdłużej internowanych działaczy „Solidarności” z Polski południowo-wschodniej.

Po zwolnieniu z internowania zaangażował się w działalność opozycyjną. Działał aktywnie w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. Współpracował z członkami Tymczasowej Komisji Zakładowej HSW oraz Komitetem Założycielskim „Solidarność” Pracowników HSW. Wspierał i uczestniczył w strajkach w hucie w 1988 r. Podczas trzeciego strajku (22 sierpnia – 2 września 1988 r.) był członkiem Komitetu Strajkowego. W latach osiemdziesiątych rozpracowywany przez SB, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy MO i SB.

Po 1989 r. kontynuował działalność w „Solidarności”. W latach dziewięćdziesiątych był radnym miasta Stalowa Wola oraz przewodniczącym Rady Miasta. Pełnił również funkcję prezesa Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej. Zawodowo był związany z Wydziałem Zamiejscowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, o którego utworzenie zabiegał w latach osiemdziesiątych.

Za swą aktywność został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Zmarł 23 lipca 2019 r.

Pogrzeb odbędzie się 27 lipca 2019 r. (sobota) w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej przy ul. Ofiar Katynia 57 (obok cmentarza), o godz. 10.00. 

do góry