Nawigacja

Aktualności

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej” – Rzeszów, 14 listopada 2018

Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosili nauczycieli przedmiotów humanistycznych do kolejnego cyklu szkoleń w roku szkolnym 2018/2019, który jest kontynuacją ubiegłorocznych spotkań i nosi tytuł „Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”.

W tym roku szkolnym planujemy realizację dwóch tematów dotyczących historii Polski w latach 1918-1923. Każdy z tematów będzie realizowany podczas dwóch spotkań z nauczycielami, składających się z wykładu, warsztatów metodycznych oraz innej formy edukacyjnej.

Celem drugiego cyklu seminariów jest przedstawienie historii walk o niepodległość Polski, walk o granice państwa polskiego oraz kształtowanie się struktur Rzeczypospolitej. 

Szkolenia będą certyfikowane. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej trzech z czterech spotkań w roku szkolnym oraz przeprowadzą po każdych zajęciach co najmniej dwa zajęcia dydaktyczne otrzymają po zakończeniu kursu stosowny certyfikat MEN i IPN. Nauczyciele, którzy wezmą udział w co najmniej dwóch spotkaniach w ciągu roku szkolnego lub w większej jej części, ale bez przeprowadzonych zajęć z uczniami, otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu. 

Podczas spotkania, które odbyło się 14 listopada 2018 r. w siedzibie IPN przy ul. Szopena 23 Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty i dr Dariusz Iwaneczko - dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie wręczyli nauczycielom certyfikaty MEN i IPN oraz zaświadczenia za udział w szkoleniach w ubiegłym roku szkolnym 2017/2018. 

Fot. Katarzyna Gajda-Bator (IPN Rzeszów)

do góry