Nawigacja

Aktualności

Finał konkursu „O Naszą Niepodległą! – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości” – Warszawa, 7-8 czerwca

Zbliża się ostatni etap konkursu „O Naszą Niepodległą!” – udział ziemian w walkach o niepodległość i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922. W związku z informacją otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP o odwołaniu naszej wizyty w Belwederze, 7 czerwca, organizatorzy projektu zapraszają na warsztaty edukacyjne dla uczniów, w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Uczestnicy finału spoza Warszawy proszeni są o przybycie do Centrum Łowicka – Dom Kultury w dzielnicy Mokotów (ul. Łowicka 21), gdzie zostaną złożone bagaże, a następnie po obiedzie (będzie wydawany w godz. 12-14) w tamtejszej restauracji, uczniowie przejadą pod opieką nauczycieli do muzeum w Wilanowie. Organizatorzy nie zapewniają transportu.

W muzeum o godz. 15 rozpoczną się warsztaty. Młodzież zostanie podzielona na cztery grupy, a sami opiekunowie będą mieli czas wolny, w trakcie którego będą mogli zwiedzić pobliski park lub obejrzeć inne wystawy w muzeum. Po zakończeniu zajęć i zwiedzenia pałacu, każda grupa uda się do miejsca zakwaterowania w hotelach Metropol (ul. Marszałkowska 99A) lub Gromada (pl. Powstańców Warszawy 2).

8 czerwca prosimy o przybycie z bagażami do Centrum Łowicka – Dom Kultury w dzielnicy Mokotów (ul. Łowicka 21) przed wskazanymi godzinami egzaminów uczniów, według przygotowanego przez organizatorów harmonogramu. Początek etapu ogólnopolskiego konkursu o godz 9. Równolegle będzie pracować osiem komisji.

Zakończenie prac komisji planowane jest na godz. 12.20. O godz. 14 w tym samym miejscu odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu i wyłonienie laureatów konkursu. Zakończenie całości nastąpi ok. godz. 15.30.

Przypominamy zasady obowiązujące w trakcie etapu ogólnopolskiego konkursu

  • Uczeń lub uczniowie, mając do dyspozycji 10 minut, ustnie prezentuje swoją pracę – uzasadnienie wyboru tematu, przedstawienie pracy, analiza i ocena zebranego materiału źródłowego.
  • W trakcie kolejnych 10 minut uczeń odpowiada na pytania dotyczące jego pracy.

Przedmiotem oceny komisji są wyłącznie: ustna prezentacja pracy oraz udzielone przez uczestnika konkursu odpowiedzi na pytania. Komisja ogólnopolska nie zapoznaje się z pracami konkursowymi i nie ocenia ich (było to zadaniem komisji wojewódzkiej). Komisja ogólnopolska wyłania w każdej kategorii nie więcej niż pięciu laureatów konkursu, którzy w postępowaniu na etapie ogólnopolskim uzyskali największą liczbę punktów. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne.

Komisja ogólnopolska publikuje listę laureatów na stronach internetowych organizatorów konkursu, nie później niż 22 czerwca 2018 r.

Każdy uczestnik etapu ogólnopolskiego/finalista otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo w ogólnopolskim etapie konkursu.

Poniżej załącznik PDF z listą uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego konkursu.

do góry