Nawigacja

Aktualności

Promocja książki dr. Mirosława Surdeja „Okręg Rzeszowski. Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944–1947”

W ramach spotkań Klubu im. płk. Łukasza Cieplińskiego, który działa przy Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, odbyła się  promocja najnowszej książki dr. Mirosława Surdeja (IPN O/Rzeszów) „Okręg Rzeszowski. Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w latach 1944–1947”. Poprowadził ją dr hab. Krzysztof Kaczmarski - naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie. 

Gościem specjalnym spotkania była pani Izabela Matuszewska - dyrektor Wydawnictwa IPN oraz pan Tomasz Kowalski -  naczelnik Wydziału Upowszechniania. W spotkaniu uczestniczył pan Jacek Więcław, syn Ludwika Więcława ps. „Śląski”, działacza Stronnictwa Narodowego, żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej oraz porucznika Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, zamordowanego 5 września 1949 r. na rzeszowskim Zamku oraz pan Artur Józefkiewicz z rodziny Bronisława Dłuszyńskiego ps. „Sęp”.

Celem publikacji było odtworzenie historii Okręgu Rzeszowskiego Narodowej Organizacji Wojskowej – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego  w latach 1944–1947. Wiosną 1946 r. obejmował on swą działalnością północną część  ówczesnego  województwa  rzeszowskiego  oraz  fragmenty  województw lubelskiego i kieleckiego. Książka przedstawia przeobrażenia strukturalne Okręgu, charakterystykę jego kadry dowódczej, a także formy i metody działania. W obliczu kolejnej okupacji Polski i perspektywy sowieckiego zniewolenia żołnierze Okręgu Rzeszowskiego NOW/NZW prowadzili bezkompromisową walkę z komunistycznym aparatem represji. Chronili ludność polską przed zagrożeniem ze strony ukraińskich  formacji  nacjonalistycznych  oraz  pospolitych  bandytów. Zmiany sytuacji politycznej w kraju i na arenie międzynarodowej zmusiły kierownictwo NOW/NZW do zawieszenia działalności Okręgu Rzeszowskiego w  kwietniu  1947  r.  Część  jego  żołnierzy  kontynuowała  jednak  walkę, a później ukrywała się – ostatni z nich aż do lat sześćdziesiątych XX w.

Fot. Katarzyna Gajda-Bator (IPN Rzeszów)
 

 

 

 

 

do góry