Nawigacja

Aktualności

Obchody 99. rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli – Rzeszów, 6-7 marca 2018

W roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 6-7 marca 2018 r. w Rzeszowie odbyły się obchody 99. rocznicy śmierci płk. Lisa-Kuli.

  • 6 marca złożono kwiaty i zapalono znicze przy grobie płk. Leopolda Lisa-Kuli na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie
  • 7 marca odbyła się okolicznościowa akademia w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. Następnie o godz. 12.00 odprawiono uroczystą Mszę Świętą pod przewodnictwem ks. bpa. Kazimierza Górnego w kościele Świętego Krzyża, podczas której swoje ślubowanie złożyło ponad stu uczniów szkół podstawowych - Orląt Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego. Uczestnicy obchodów rocznicowych uroczyście przemaszerowali przed pomnik swojego patrona, który w wieku 22 lat zginął w walkach z Ukraińcami pod Torczynem. Głównym punktem uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez młodzież Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego z Rzeszowa, Stalowej Woli, Leżajska, Nowej Dęby, Sędziszowa Małopolskiego, Kołaczyc, Brzeska, Mielca, Niska, ale również z Torunia, Warszawy, Wrocławia i Lwowa. Rotę przyrzeczenia odczytał Jan Józef Kasprzyk - szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Listy do uczestników uroczystości przesłali premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło oraz marszałek sejmu Marek Kuchciński. Odbył się również apel pamięci, salwa honorowa, pokaz sprawności młodzieży strzeleckiej, defilada pododdziałów. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie dr Dariusz Iwaneczko, dr Piotr Szopa i dr Jacek Magdoń. W tym dniu dr Jacek Magdoń przeprowadził spacer historyczny „Śladem pułkownika Leopolda Lisa-Kuli” dla Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej Strzelec im. kpt. Bolesława Zajaczkowskiego we Lwowie oraz młodzieży Szkoły Ogólnokształcącej nr 10 im. Świętej Marii Magdaleny we Lwowie, którzy przyjechali na uroczystą przysięgę z Erykiem Mateckim - komendantem Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego we Lwowie. 

...

Leopold Lis Kula urodził się 11 listopada 1896 roku w Kosinie jako czwarte dziecko Tomasza i Elżbiety Kulów. Chłopiec uczęszczał do szkoły ludowej a następnie do państwowego gimnazjum w Rzeszowie, które obecnie nosi jego imię. W czasie trwania nauki był członkiem orga­nizacji „Promień” oraz działaczem skautingu. Służył w zastępie „Lisów” stąd też jego późniejszy przydomek. W 1912 roku Kula jako jeden z pierwszych wstąpił do organizującego się w Rzeszowie Związku Strzelec­kiego. Józef Piłsudski – wówczas, komendant konspi­racyjnego Związku Strzeleckiego, darzył go szczególnym i głębokim sentymentem. Podczas manewrów prowadzonych w okolicach Jasła Lis otrzymał pochwałę od samego komen­danta. Został wysłany na tajny kurs oficerski do Zakopanego. Pomimo silnej konkurencji ukończył go i jako jeden z pierwszych powrócił z tytułem oficera strzeleckiego, otrzymując tym samym w Związku Strzeleckim dowództwo plutonu. Tego samego roku został mianowany zastępcą komen­danta rzeszowskiego Związku Strzelec­kiego. 5 sierpnia 1914 roku – tuż po wybuchu I wojny światowej i ogło­szeniu mobilizacji oddziałów strzelec­kich (okręg rzeszowski mógł wystawić jedną kompanię) – Kula wyruszył do Krakowa. Objął tam dowództwo 4 kompani w oddziale Ryszarda Trojanowskiego. W nocy z 11 na 12 sierpnia jego oddział wyruszył do Kongresówki i od tego momentu brał on udział w działaniach wojennych. Ten młody mężczyzna, już od momentu pierwszych walk pod Kielcami wyró­żniał się na tle innych. W październiku 1914 roku został podporucznikiem. Dowodził swoją kompanią w zwycięskich walkach m.in. pod Krzyw oplotami. W I Brygadzie Legionów rosła jego sława określając go mianem odważnego i przewidu­jącego dowódcy, awansował na porucznika. W styczniu 1915 roku w gimnazjum w Wadowicach zdał egzamin dojrza­łości. Okres wojenny był czasem zdobycia przez niego niebywałych zdolności przywód­czych i umiejętności prowadzenia do zwycięstwa czego przykładem są m.in. Jabłonna, Kukle i Kamieniucha. W wyniku odmowy złożenia przysięgi wierności władzom austriackim w 1917 roku Kula został internowany i wcielony do armii austriackiej. Po powrocie do Polski w 1918 roku tworzył polskie siły zbrojne za frontem wschodnim. W wieku 22 lat został 1 komendantem POW w Kijowie. Prowadził tam walki dywersyjne. Powierzono mu najtrud­niejsze odcinki – m.in. na Ukrainie. Na przełomie 1918-1919 brał udział w odsieczy Lwowa przeciwko wojskom ukraińskim. Na froncie tym odbył szereg zwycięskich bitew, co zade­cydowało o nominacji na pod­pułkownika. Nocą z 6 na 7 marca 1919 roku przeprowadził na czele polskich żołnierzy atak na zajęte przez Ukra­ińców miasteczko Torczyn. Podczas akcji został ciężko ranny, zmarł 7 marca 1919 roku w wieku 22 lat. Leopold Lis – Kula awansowany po śmierci na pułko­wnika. Został pochowany na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie.

Relacja z uroczystości na stronie: http://rzeszow.tvp.pl/36301610/hold-pulkownikowi-lisowikuli-patriotyczne-uroczystosci

do góry