Nawigacja

Aktualności

Przypomnijmy Bohaterów Niepodległości! Konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” – zgłoszenia do 20 kwietnia 2018

Upamiętnienie osób zasłużonych w walce o suwerenną Rzeczpospolitą, odznaczonych przed 1939 rokiem Krzyżem lub Medalem Niepodległości – to idea ogólnopolskiego konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”, przygotowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach Obchodów Stulecia Niepodległości Polski. Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Prezydent RP Andrzej Duda.

Konkurs adresujemy do młodzieży szkolnej – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczniów szkół polonijnych i członków organizacji młodzieżowych – pragnąc zachęcić ją do własnych poszukiwań historycznych. Zapraszamy do udziału również rodziców z dziećmi.

Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości (związanej z ich miejscowością, rodziną), zebranie informacji o bohaterze (zdjęcia, pamiątki, relacje krewnych, odnalezienie odznaczenia) oraz zaprezentowanie wyników swoich poszukiwań w formie plakatu edukacyjnego, filmu bądź vloga. Efekty pracy powinny zostać przedstawione społeczności lokalnej lub szkolnej.

Aby zainspirować młodzież szkolną do poszukiwań w swoich miejscowościach i środowiskach osób zasłużonych w walce o niepodległość, udostępniona zostanie baza osób odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości, umieszczona na specjalnej witrynie internetowej przygotowanej przez IPN – niezwyciezeni1918-2018.pl.

Pragniemy zachęcić młodzież do własnych poszukiwań historycznych, których efektem będzie upamiętnienie lokalnych bohaterów.

* * *

Krzyż i Medal Niepodległości miały charakter odznaczenia wojskowego. Ustanowiono je rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 roku w hołdzie osobom, które „zasłużyły się czynnie dla niepodległości Ojczyzny w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania, oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918–1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski”. 

Regulamin konkursu „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenie Niepodległej” na stronie: http://www.niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/konkurs/regulamin/44105,Regulamin-Konkursu-Niezwyciezeni-1918-2018-Pokolenia-Niepodleglej.html

 

do góry