Nawigacja

Aktualności

Zmarł Wiesław Myśliwiec - działacz opozycyjny, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Zmarł nagle w wieku 54 lat działacz opozycji antykomunistycznej Wiesław Myśliwiec 

Urodził się 12 VI 1963 r. w Rzeszowie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie, Wydz. Ekonomii (1990). Od 1982 r. działacz podziemnych struktur NZS w Rzeszowie, a od 1984 r. SW Oddział Rzeszów. Drukarz i kolporter prasy podziemnej m.in. Galicja i Solidarność Trwa. 16 IX 1985 r. zatrzymany w trakcie drukowania ulotek, 18 IX skazany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie na 1,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Załężu. 6 III 1986 r. decyzją Rady Państwa zwolniony warunkowo; relegowany z uczelni, we IX 1986 r. przywrócony. Od 1986 r. ponownie kolporter wydawnictw i prasy podziemnej m.in. Solidarność Podkarpacka, Solidarność Zwycięży, Galicja, Biuletyn Dolnośląski, Solidarność Trwa, Tygodnik Mazowsze, Wola, Przegląd Wiadomości Agencyjnych, także we współpracy z RKW Regionu Rzeszowskiego.
Od II 1989 r. w KO „S” przy RKW w Rzeszowie, nast. do 1990 r. członek jego Prezydium. Po wyborach 4 VI 1989 r. odpowiedzialny za dystrybucję i kolportaż prasy niezależnej w regionie rzeszowskim. Przewodniczący reaktywowanego w 1989 r. NZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie, do 1990 r. Międzyuczelnianej NZS w Rzeszowie. IV–V 1989 r. delegat na IV Krajowy Zjazd NZS (Wrocław-Gdańsk). 1990-1992 radny Miasta Rzeszów z listy KO „S”. 1997-2001 przewodniczący struktur miejskich RS AWS w Rzeszowie, członek Zarządu Wojewódzkiego. 1990-1995 pełnomocnik, nast. dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Samorządu Terytorialnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej; 1995-1996 specjalista ds. usług w Zakładzie Usług Poligraficznych w Boguchwale k. Rzeszowa, 1996-1999 prywatna działalność gospodarcza w branży handlowej. Od 1999 kierownik Oddziału Wspierania Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Od 2004 r. członek „S” w Urzędzie Marszałkowskim woj. podkarpackiego. Od 2006 r. członek Grupy Ujawnić Prawdę w Rzeszowie; od 2007 r. Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym.
Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

 
 

do góry