Nawigacja

Aktualności

Informacja o postępowaniach prowadzonych przez prokuratorów OKŚZpNP w Rzeszowie dotyczących stanu wojennego - Rzeszów, 13 grudnia 2016

Prokuratorzy Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie od początku działalności
tj. od 1 sierpnia 2000 r. przeprowadzili 60 śledztw w sprawach przestępstw popełnionych  przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w okresie stanu wojennego oraz na przestrzeni lat 80-tych (obecnie prowadzonych jest 5 takich śledztw).

            Śledztwa, które zakończono skierowaniem do sądu aktu oskarżenia:

  • Przeciwko Komendantowi Wojewódzkiemu MO w Przemyślu oskarżonemu o to, że 12 grudnia 1981 r. w Przemyślu działał na szkodę działacza NSZZ „Solidarność” w ten sposób, że wydał decyzję o jego internowaniu, powodując bezprawne pozbawienie wolności tej osoby w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 11 października 1982 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu umorzył postępowanie z uwagi na zgon oskarżonego.
  • Przeciwko Komendantowi Wojewódzkiemu MO w Krośnie, który oskarżony jest o popełnienie w warunkach ciągu przestępstw 70 przestępstw bezprawnego internowania – wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami - osób podejrzewanych o przynależność do NSZZ „Solidarność” w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1982 r. Sąd Okręgowy w Krośnie - w oparciu o opinię biegłych lekarzy sądowych - zawiesił postępowanie ze względu na stan zdrowia oskarżonego.
  • Przeciwko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO w Krośnie ds. SB, który oskarżony jest o popełnienie w warunkach ciągu przestępstw 70 przestępstw bezprawnego internowania – wspólnie i w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim i innymi nieustalonymi osobami - osób podejrzewanych o przynależność do NSZZ „Solidarność” w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1982 r. Sąd Okręgowy w Krośnie - w oparciu o opinię biegłych lekarzy sądowych - zawiesił postępowanie ze względu na stan zdrowia oskarżonego.
  • Przeciwko Komendantowi Wojewódzkiemu MO w Rzeszowie, oskarżonemu o zbrodnie komunistyczne polegające na internowaniu 82 osób – członków NSZZ „Solidarność” w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 20 maja 1982 r. w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Cieszynie wydał wyrok w tej sprawie i za przypisane czyny wymierzył mu karę 3 lat pozbawienia wolności. Wyrok jest nieprawomocny.

             W dwóch obecnie prowadzonych śledztwach wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

  • Byłemu Naczelnikowi Wydziału Śledczego SB KWMO w Krośnie, któremu zarzucono popełnienie w warunkach ciągu przestępstw 70 przestępstw bezprawnego internowania – wspólnie i w porozumieniu z ówczesnym Komendantem MO w Krośnie i jego zastępcą ds. SB - osób podejrzewanych o przynależność do NSZZ „Solidarność” w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 7 grudnia 1982 r.
  • byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu MO w Krośnie, któremu zarzuca się, że w okresie od marca 1981r. do września 1988r. złośliwie i uporczywie naruszał prawa pracownicze ówczesnego Komendanta Posterunku MO w Lutowiskach. 
do góry