Nawigacja

Aktualności

Projekt edukacyjny „Żywe Muzeum” z okazji 35 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego – Rzeszów, 29–30 listopada 2016

IV edycja projektu edukacyjnego „Żywe Muzeum” została przygotowana w formie gry terenowej. Dla uczniów podkarpackich szkół  wyznaczono na terenie Rzeszowa punkty związane z historią i działalnością „Solidarności” (np. dawny Dom Kolejarza przy placu Ofiar Getta, zamek Lubomirskich, kościół farny, klasztor oo. Bernardynów, Zakład Karny w Załężu). Start miał miejsce w budynku Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Słowackiego 18 w Rzeszowie, gdzie młodzież otrzymała mapki i wytyczyła szlak swojej wędrówki. Na szlaku uczniowie mogli spotkać wielu ciekawych ludzi – „świadków historii” i wysłuchać ich niezwykle cennych relacji, poznać historię rzeszowskiego zamku Lubomirskich czy też uczestniczyć w pokazach edukacyjnych filmów dokumentalnych.

Organizatorami projektu są Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Jego celem jest m.in. popularyzowanie najnowszej historii Polski, kształtowanie świadomych postaw obywatelskich i budowanie tożsamości narodowej wśród młodych ludzi.

W projekcie „Żywe Muzeum” wzięło udział 1509 uczniów z 39 szkół z Rzeszowa i województwa podkarpackiego, m.in. uczniowie z Zespołu Szkół z Pilzna czy Gimnazjum nr 2 z Mielca.  Młodzież zwiedziła Zakład Karny na Załężu, gdzie została wpuszczona za kraty murów więziennych, a tam mogła porozmawiać z legendą podkarpackiej „Solidarności” Adamem Śnieżkiem, internowanym w stanie wojennym.

Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona do dnia 6 grudnia 2016 r. na stronie internetowej www.oswiata.solidarnosc.rzeszow.pl 6.4
Rozdanie nagród nastąpi 13.12.2016 r. (wtorek) o godzinie 15.00 w Wojewódzkim Domu Kultury przy ul. Okrzei 7 w Rzeszowie.

Relacja na Radio Via: http://www.radiovia.com.pl/aktualnosci/informacje-lokalne/5541,zywe-muzeum-uczy-historii.html
TVP 3 Rzeszów: https://rzeszow.tvp.pl/28039860/lekcja-historii-w-35-rocznice-wprowadzenia-stanu-wojennego

 

 

do góry