Nawigacja

Aktualności

VI edycja konkursu „Stan wojenny w Polsce - Stan wojenny w mojej rodzinnej miejscowości” – Rzeszów, 21 listopada – 22 grudnia 2016

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie ogłasza VI edycję konkursu pt. „Stan wojenny w Polsce – Stan wojenny w mojej rodzinnej miejscowości”. Konkurs polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej poświęconej wydarzeniom stanu wojennego w miejscowości rodzinnej autora pracy oraz zaprezentowaniu zebranych materiałów przed komisją konkursową podczas prezentacji finałowej.

Cele konkursu:

        1. Kształtowanie postaw obywatelskich uczniów i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu publicznym.
        2. 
Poszerzanie wiedzy uczestników konkursu na temat:

  • relacji między władzą a społeczeństwem,
  • sytuacji w Polsce w II połowie XX wieku,
  • sytuacji w regionie w II połowie XX wieku,
  • sytuacji w Polsce w czasie trwania stanu wojennego,
  • sytuacji w regionie w czasie trwania stanu wojennego

        3. Wzmocnienie identyfikacji ze środowiskiem lokalnym.

        4. Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach historycznych

          oraz rozwinięcie krytycznego podejścia do źródeł historycznych.

        5. Rozwinięcie umiejętności prezentacji publicznej, wypowiadania się na forum. 

Konkurs przeprowadony jest w dwóch etapach: 

do 21 listopada 2016 r. nadsyłanie prac do rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

do 5 grudnia 2016 r. ogłoszenie na stronie IPN www.ipn.gov.pl. alfabetycznej listy osób, które wezmą udział w prezentacji finałowej oraz podanie terminu prezentacji finałowej.

Prezentacja odbędzie się nie później niż do dnia 22 grudnia 2016 r. 

Regulamin i harmonogram konkursu w załączniku.

do góry