Nawigacja

Aktualności

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Edwarda Chwala – Brzostek, 3 kwietnia 2024

3 kwietnia w Brzostku odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową upamiętniającą Edwarda Chwala – legionistę, uczestnika wojny polsko- bolszewickiej, sekretarza Gminy Brzostek w latach 1922-1934, więźnia obozów koncentracyjnych, społecznika i patrioty.

Honorowym gościem uroczystości była Elżbieta Fudali - córka śp. Edwarda Chwala, która odsłoniła tablicę w holu Urzędu Miejskiego w Brzostku.

W uroczystości wzięli udział m.in. dr Jacek Magdoń i Hubert Bury z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 

Edward Chwala urodził się 15 lipca 1895 r. w Brzostku, ukończył szkołę powszechną w Brzostku, a następnie państwową szkołę zawodową dla przemysłu drzewnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 1912-1914 odbywał praktykę kancelaryjną w Sądzie Grodzkim w Brzostku. Jako założyciel i czynny członek Związku Strzeleckiego w Brzostku, w sierpniu 1914 r. wyruszył z oddziałem do Krakowa. Wcielony do Legionów Polskich, przeszedł cały szlak I Brygady Legionów. Podczas walk został ranny. Następnie po kryzysie przysięgowym w 1917 r. walczył na froncie włoskim. W marcu 1919 r. ponownie wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Uczestnik wojny polsko - bolszewickiej. Zdemobilizowany 20 grudnia 1920 r. Od 1 października 1922 r. aż do 30 stycznia 1943 r.  zajmował stanowisko sekretarza Gminy Brzostek. Aresztowany 30 stycznia 1943 r. przez funkcjonariuszy jasielskiego Gestapo podczas pracy w urzędzie był więziony w obozach koncentracyjnych (Auschwitz, Ravensbrück, Mittelbau). Według ostatnich informacji przekazanych przez rodzinę zmarł z wyczerpania 22 kwietnia 1945 r. tuż po wyzwoleniu w obozie Bergen- Belsen. 

Był inicjatorem licznych przedsięwzięć społecznych, założycielem i członkiem wielu organizacji działających w Brzostku  m.in.:
był sekretarzem, a od 1932 r. komendantem Związku Strzeleckiego w Brzostku, sekretarzem koła Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, członkiem zarządu koła Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwlotniczej, członkiem zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża, członkiem Związku Zawodowego Pracowników w Warszawie, członkiem  Powiatowego Związku Legionistów, członkiem Komisji Rewizyjnej Związku Rezerwistów, członkiem zarządu Powiatowego Koła Inwalidów Wojennych, członkiem zarządu Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej, sekretarzem Towarzystwa Budowy Domu Ludowego w Brzostku, sekretarzem Wydziału Spółki Drenarskiej, sekretarzem Spółki Wodnej dla regulacji rzeki Dębrna, prezesem Kasy Stefczyka, członkiem Zarządu Czytelni Mieszczańskiej  im. A. Mickiewicza, założycielem i bibliotekarzem Powszechnej Biblioteki, członkiem Komisji Rewizyjnej Składnicy Kółek Rolniczych, później sekretarzem Zarządu Kółek Rolniczych i członkiem Stowarzyszenia Rolniczego „Samopomoc”, sekretarzem i skarbnikiem komitetu parafialnego do 1923 r., członkiem Rady Szkolnej, sekretarzem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej od 1922 r., wiceprezesem, naczelnikiem rejonu Straży Pożarnej z zasięgiem 22 gmin, członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej i sekretarzem Międzyorganizacyjnej Komisji Porozumiewawczej.


Pamięć o jego niespotykanej życzliwości, pomocy niesionej mieszkańcom przetrwała do dziś, a społeczność brzostecka  wspomina go z wielkim uznaniem, dlatego Samorząd Gminy Brzostek postanowił tę wyjątkową postać uhonorować pamiątkową tablicą. 

 

do góry