Nawigacja

Aktualności

Prezentacja książki Tadeusz Lutak ps. „Pancerz” opowieści wojenne – Strzyżów, 15 marca 2024

  • Plakat_Tadeusz Lutak

Biblioteka Publiczna w Strzyżowie zaprasza na prezentację książki Tadeusz Lutak ps. „Pancerz” opowieści wojenne spisane i opracowane przez wnuka Wojciecha Grodeckiego. 

Spotkanie autorskie odbędzie się 15 marca 2024 r. o godz. 17:00 w budynku Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 6 z udziałem głównego bohatera kpt. Tadeusza Lutaka. 


Kpt. TADEUSZ LUTAK  urodził się 29 sierpnia 1917 r. w Żarnowej, ukończył szkołę powszechną, ochotniczo zgłosił się do służby wojskowej. 25 listopada 1937 r. został przydzielony do szkoły podoficerskiej jako elew 2. Baonu Pancernego w Żurawicy. Od 1 lutego do 30 września 1938 r. był w Szkole Podoficerskiej, po jej ukończeniu przydzielony do kompanii czołgów Vickers jako goniec motocyklowy. Uczestniczył w zajęciu Zaolzia, Spiszu i Orawy. Od 1 września 1939 r. brał udział w walkach 121. kompanii czołgów lekkich w ramach 10. Brygady Kawalerii. Wzięty do niewoli w okolicach Starego Dzikowa, uciekł z transportu i powrócił do domu. Od 1940 r. w konspiracji – Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, ps. „Pancerz”. Żołnierz w grupie dywersyjnej dowodzonej przez Stanisława Mikulskiego „Żmiję”. Walczył w organizacji wywiadowczo-dywersyjnej krypt. „Ruch”, podległej inspektorowi rzeszowskiemu AK kpt. Łukaszowi Cieplińskiemu.  M.in. brał udział w akcji likwidacyjnej na Edwardzie Kochu w Niebylcu, który otrzymał wyrok śmierci za współpracę z Niemcami. Walczył w plutonie dyspozycyjnym Inspektoratu AK Rzeszów. W 1944 r. w stopniu kaprala (konspiracyjny) został dowódcą drużyny dywersyjnej w plutonie dywersyjnym Placówki AK Strzyżów.

Po wejściu Sowietów musiał wyjechać na tzw. Ziemie Odzyskane. Powrócił do Żarnowej w 1946 r., gdzie pracował jako masarz i rolnik. Podporucznik od 2 stycznia 2001 r. Działa w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W marcu 2023 uzyskał awans na stopień kapitana. Za swoje zasługi został odznaczony: czterokrotnie Medalem Wojska (1948); Medalem Zwycięstwa i Wolności (1968); Krzyżem Partyzanckim (1973); Krzyżem Armii Krajowej (1981); Medalem „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939” (1982); KK OOP (1987); Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (1993); Krzyżem Armii Krajowej (1998); Nagrodą Honorową IPN Świadek Historii (2019).

Kpt. Tadeusz Lutak mimo sędziwego wieku, 106 lat, cieszy się dobrym zdrowiem, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach upamiętniających działania z okresu II wojny światowej i powojennego. W 2016 r. udostępnił żołnierzom jednostki wojskowej w Żurawicy unikatowe materiały fotograficzne dotyczące działania tej jednostki przed wojną. Corocznie inicjuje działania o charakterze patriotycznym i aktywnie uczestniczy w licznych świętach państwowych, gdzie reprezentuje środowisko żołnierzy Armii Krajowej. W 2017 r. odwiedził swoją jednostkę w Żurawicy, gdzie spotkał się z gorącym przyjęciem. 

4 października 2023 r. uczestniczył jako Gość Honorowy w Podkarpackim Kongresie Pamięci Narodowej pod hasłem „Historia mówi przez pokolenia”, organizowanym w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. 

do góry