Nawigacja

Aktualności

Obchody upamiętniające płk. Wojciecha Szczepańskiego i Żołnierzy Wyklętych – Żurawiczki, 5 marca 2024

„Niezłomnym – Wyklętym – Niepokornym” pod takim hasłem 5 marca 2024 r. w Żurawiczkach odbyła się uroczystość z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych połączona z uhonorowaniem płk. Wojciecha Szczepańskiego, komendanta Jarosławskiego Obwodu AK.  W wydarzeniu uczestniczył dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor rzeszowskiego Oddziału IPN. 

W ramach obchodów miał miejsce Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie Gminy Zarzecze. Początek rajdu miał miejsce przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu. Następnie uczestnicy udali się na miejsce urodzenia płk. Wojciecha Szczepańskiego w Żurawiczkach. Kolejnym punktem była miejscowa Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta, gdzie został odczytany Apel Pamięci, prelekcja poświęcona pamięci płk. Szczepańskiego, którą wygłosił dr Tomasz Bereza z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą płk. Wojciecha Szczepańskiego, były okolicznościowe przemówienia i występ artystyczny w wykonaniu uczniów. 


Wojciech Szczepański  – (1914-1993), ps. „Bartosz”, „Iwan”, „Julian”, „Krystyna”, „Roman”, „Szczepcio”, „Teofil”. Oficer organizacyjny i adiutant Komendy Obwodu Związku Walki Zbrojnej. Od 1941 do marca 1943 r. zastępca komendanta Obwodu ZWZ-AK Jarosław, potem komendant. Od 1944 r. w randze kapitana. Nadzorował wiele akcji jarosławskiej AK. Od 9 lipca 1944 r. dowódca Oddziału Partyzanckiego Inspektoratu AK Przemyśl. Walczył z UPA. Aresztowany 8 stycznia 1947 r., przesłuchiwany i torturowany, więziony. Po wyjściu na wolność w 1954 r. włączył się w działalność społeczną. Od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. współzałożyciel Światowego Związku Żołnierzy AK. W 1991 r. powołany na członka Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie - Instytutu Pamięci Narodowej Okręgu w Rzeszowie. 2 maja 1991 r. nadano mu tytuł Honorowego Obywatelem Miasta Jarosławia. Zmarł 22 lutego 1993 r., został pochowany na cmentarzu w Wólce Pełkińskiej. 

Podczas uroczystośći rozstrzygnięto i wręczono nagrody uczestnikom konkursu  „II Wojewódzkiego Konkursu Pamięci płk. Wojciecha Szczepańskiego i Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego z terenu województwa podkarpackiego”, zorganizowanego pod patronatem IPN Oddział w Rzeszowie. 

Komisje konkursowe postanowiły przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I KATEGORIA – praca plastyczna:

 • I MIEJSCE – Martyna Cieśla, kl. VI Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku
 • II MIEJSCE – Jakub Pieniążek, kl. IV Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach
 • III MIEJSCE – Amelia Wolańczyk, kl. IV Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim

WYRÓŻNIENIA:

 •  Emilia Biały, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu
 • Zofia Zając, kl. V, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie;
 •  Fabian Kurek, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce;
 • Krzysztof Adamczak, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Studzianie;
 •  Joanna Skrzypska, kl. V, Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Pruchniku;
 • Amelia Przybek, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim;
 • Hubert Skrzypek, kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piwodzie z filią w Cetuli;
 •  Oskar Lewko, kl. VI, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siennowie.

II KATEGORIA – opowiadanie:

 • I MIEJSCE – Mateusz Aleksander, kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim;
 • II MIEJSCE – Iga Kamińska, kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce;
 • III MIEJSCE – Zuzanna Mucha, kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim;

WYRÓŻNIENIA:

 • Amelia Dec, kl. VII, Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach;
 • Kalina Florek, kl. VII, im. Gen. Dyw. Kazimierza Gilarskiego w Rudołowicach;
 • Stella Leżoń, kl. VIII, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarzeczu.

III KATEGORIA – film lub reportaż fotograficzny:

 • I MIEJSCE – Antonina Babiś, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
 • II MIEJSCE – Katarzyna Jarosz, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
 • III MIEJSCE – Krzysztof Wywrot, Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu 

do góry